Wadblik

wadblik

WadBlik was een initiatief van de Waddenacademie in samenwerking met Het Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie. Het Fries Film Archief selecteerde in overleg met de inleiders de filmfragmenten die werden vertoond.

De volgende lezingen zijn gehouden in het seizoen 2012/2013:

10 september 2012
Onderwerp: Natuurbeheer in de Wadden
Inleider: Henk de Vries
Waar: Filmhuis Leeuwarden

8 oktober 2012
Onderwerp: Het Wad en beeldende kunst
Inleider: Kie Ellens, conservator Fries Museum
Waar: Filmhuis Leeuwarden

12 november 2012
Onderwerp: Houd het water achter de dijken!
Inleider: Luc Kohsiek, dijkgraaf Noordhollands Noorderkwartier
Waar Cinema Oostereiland Hoorn

10 december 2012
Onderwerp: Nieuw boeren op oud land
Inleider: Henk Dijkstra, directeur Fries Landbouwmuseum Earnewâld
Waar: Filmhuis Leeuwarden

14 januari 2013
Onderwerp: De talen van de Wadden
Inleider: prof.dr. Goffe Jensma, hoogleraar Fries Rijksuniversiteit Groningen
Waar: Filmhuis Leeuwarden

11 februari 2013
Onderwerp: Badcultuur in het waddengebied
Inleider: Peter Karstkarel, architectuurhistoricus
Waar: Filmhuis Leeuwarden

25 maart 2013
Onderwerp: De schreeuw van de grutto
Inleider: prof.dr. Theunis Piersma, hoogleraar trekecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Waar: Slieker Film, Wilhelminaplein 98, Leeuwarden
Inhoud: Steeds vroeger vertrekt de weidevogel naar het warme Bissau in West-Afrika vanuit onze Nederlandse weides. Dat komt door veranderingen in ons landschap, maar de vervroegde trek van de grutto heeft ook directe gevolgen voor de rijstboerinnen in West-Afrika. De grutto laat ons zien dat alles op de wereld met elkaar in verbinding staat en dat het handelen van mensen nooit zomaar zonder gevolgen is. Samen met componist en musicus Sytze Pruiksma vertelt Piersma het verhaal van de grutto met een bijzondere live performance. Dit project is een inspirerende, eigenzinnige ontmoeting waarbij een kunstenaar en een wetenschapper met hun gedeelde passie voor vogels buiten de directe grenzen van hun vakgebied kijken. Na de voorstelling is er gelegenheid voor vragen en discussie met Theunis Piersma.

8 april 2013
Onderwerp: UNESCO-lezing: Duurzaam toerisme in de Wadden; mogelijkheid of fictie?
Inleider: dr. Albert Postma, lector Scenario Planning Stenden Hogeschool
Waar: Slieker Film, Wilhelminaplein 98, Leeuwarden