Blik op Beeld Grou

Blik op Beeld Grou was een groot succes. Op zaterdag 17 januari kwamen diverse Grousters met filmpjes en/of videomateriaal bij museum Hert fan Fryslân. Bijzonder waren een trouwfilm uit 1959, een filmpje uit de zeventiger jaren van de Grouster schaatstrimploeg in training op Thialf en familiefilmpjes van de overleden musicus en componist Cees Bijlstra, waaronder beelden van de sneeuwwinterweek in 1979.

Verrassend was de inbreng van het dorpsarchief Reduzum-Friens-Idaerd. Diverse videobanden met beelden van Reduzumer dorpsleven in de periode 1970-2000 werden aan het Fries Film Archief overgedragen. Deze zullen worden gedigitaliseerd. Ook de filmcollectie van de Piet Sjonger, jarenlang koster van de kerk in Friens, werd geschonken met het doel om ze de komende maanden te digitaliseren.

De volgende editie van Blik op Beeld vindt plaats op 14 maart 2015 in Heeg.