Projecten

projecten

Door middel van verschillende projecten brengt het Fries Film Archief historisch filmmateriaal onder de aandacht. Eén van de speerpunten hierbij is om zo breed mogelijk samen te werken. Dit kunnen onderzoeksinstituten zijn, omroepen of archieven, maar ook musea en kunstenaars. Op deze manier wil het Fries Film Archief de Friese geschiedenis historie blijvend actualiseren.

Deltaplan digitalisering fries erfgoed

Het Fries Film Archief doet mee aan het Deltaplan Digitalisering van de Provincie Fryslân. De komende jaren worden er duizenden films en videobanden gedigitaliseerd. Voor een overzicht van de projecten klik hier.

Wadblik

Wadblik is een lezingen-documentairereeks over het Wad. Georganiseerd door Film in Friesland, Fries Museum en de Waddenacademie.

Inventarisatieproject – Bedrijfsfilms

Met het Project Bedrijfsfilms willen we films- en video’s van Friese bedrijven op het spoor komen. Samen met deze bedrijven willen we bekijken hoe dit materiaal voor de toekomst kan worden veiliggesteld door goed beheer en digitalisering

Blik op Beeld

Blik op beeld is onze filmvariant van ‘Tussen Kunst en Kitsch’.

Historisch Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden en het Fries Film Archief zijn samen bezig om de collectie Leeuwarden in beeld brengen. Op een eigen vimeo-kanaal kunt u historische filmbeelden van Leeuwarden uit de collecties van beide partijen bekijken.

Oorlog in Blik

Voor het landelijke project oorlog in blik hebben alle regionale audiovisuele archieven hun collecties uit de oorlog laten digitaliseren. Het gaat om alle films kort voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Hips

De Historische Informatie Punten Súdwest-Fryslân zijn kleine exposities die in de plaatselijke bibliotheken van de Friese Zuidwesthoek plaatsvinden. Het Fries Film Archief werkt ook mee door elke keer een bijpassende filmcompilatie te leveren.

Gedichten yn byld

Een gedichtenpagina met dichters in woord en beeld.

Nacht van de filosofie

Ook tijdens de nacht van de filosofie is het Fries Film Archief al een paar jaar aanwezig. Elke keer met een edit die te maken heeft met het thema.

Vroegere projecten