Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed

Delta Team

Provincie Fryslân heeft voor de komende jaren 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de digitalisering van Fries Erfgoed, het zogenaamde Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed.
Het Deltaplan betreft vijf programmalijnen:

1) kaartmateriaal
2) beeld en geluid
3) museumcollecties op foto
4) archieven voor rootsonderzoek
5) Friese literatuur. Het Fries Film Archief doet mee in de programmalijn beeld en geluid.

Circa de helft van de film- en videocollectie van het FFA zal de komende vijf jaar worden gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. Het gaat om duizenden films en video’s.

Voor het FFA gaat hiermee een oude wens in vervulling. De middelen ontbraken vaak om belangrijke film- en videocollecties duurzaam te digitaliseren, dat wil zeggen in een kwaliteit die de komende decennia bruikbaar blijft. Nu krijgt het FFA de middelen om veel waardevol historisch film- en videomateriaal in topkwaliteit te digitaliseren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Voor de uitvoering hiervan worden extra medewerkers aangetrokken. Het materiaal zal niet alleen worden gedigitaliseerd, maar ook worden beschreven in de online catalogus van het FFA en zo voor iedereen vindbaar zijn. Ook de digitale beelden kunnen via de online catalogus worden bekeken.

Het FFA gaat zes projecten uitvoeren:

Kerncollectie FFA – digitalisering van de belangrijkste films- en video’s uit de eigen collectie van het FFA

Collectie Leeuwarden – digitalisering van het grootste deel van de films en video’s over Leeuwarden die in de archieven van het FFA en het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) liggen – dit is een samenwerkingsproject tussen FFA en HCL, ontwikkeld met het oog op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 – HCL en FFA zullen een dvd uitbrengen met de hoogtepunten uit de filmgeschiedenis van Leeuwarden (de oudste bewaard gebleven beelden van Leeuwarden dateren uit ca. 1920)

Collectie Waddengebied – digitalisering van films en video’s die betrekking hebben op het waddengebied – voor dit project wordt samenwerking gezocht met diverse musea en historische verenigingen in het waddengebied die beschikken over belangrijk film- en videomateriaal

Videocollectie Oerol – de videocollectie van Oerol wordt beheerd door Tresoar en het FFA – deze zal grotendeels worden gedigitaliseerd – filmmakers die tijdens Oerol belangrijk materiaal hebben geschoten, zullen worden benaderd om beelden beschikbaar te stellen aan de digitale collectie Oerol – eventueel komt er een publieksactie om videobeelden en digitale beelden voor deze collectie in te brengen

Filmcollectie Anton Stoelwinder – Anton Stoelwinder is een van de belangrijke Friese documentairemakers en cameramensen van de laatste vijftig jaar – zijn collectie is grotendeels in beheer bij het FFA – een belangrijk deel hiervan zal worden gedigitaliseerd

Nieuwe film- en videocollecties – belangrijke nieuwe film- en videocollecties die de komende jaren bij het FFA binnen worden gebracht, zullen vanuit de middelen van het Deltaplan worden gedigitaliseerd

foto: Mattie Boekema