Missie en achtergrond

Het Fries Film en Audio Archief is onderdeel van Film in Friesland en gevestigd in het gebouw van Tresoar (het Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden). Tresoar beschikt eveneens over een uitgebreid audiovisueel archief. Beheer, beschrijving en digitalisering van de films en video’s uit dit archief heeft Tresoar in handen gegeven van het Fries Film en Audio Archief. Tresoar en Fries Film Archief werken nauw samen in diverse projecten.

Het Fries Film en Audio Archief verzamelt en beheert sinds 1988 het filmisch erfgoed van Fryslân. Wij zijn geïnteresseerd in alle films en video’s die in of over Fryslân zijn gemaakt, van heel oud tot zeer recent. Onze collectie bestaat op dit moment uit ruim 8000 films en video’s die wij voor een deel hebben gedigitaliseerd. De originele films worden bewaard in ons filmdepot in het gebouw van Tresoar.

Samenwerking en dienstverlening staan hoog in ons vaandel. Met ons materiaal ondersteunen wij diverse musea in Fryslân.  Wij adviseren archieven, historische verenigingen en particulieren over beheer en digitalisering van historisch filmmateriaal. Wij werken nauw samen met partners als Tresoar, Historisch centrum Leeuwarden, Fries Museum en de Waddenacademie. Verder publiceren wij over de geschiedenis van de film in Friesland, natuurlijk op onze website maar ook in ‘De Moanne’, het culturele opinieblad van Fryslân.

Een groot deel van onze collectie is afkomstig van enthousiaste amateurfilmers (amateur in de zin van liefhebber) die hun materiaal aan ons hebben geschonken of in beheer gegeven. Dit is typisch een collectie die door de jaren heen vanuit de samenleving is opgebouwd.  Wij willen dit materiaal graag aan de samenleving teruggeven. Dat doen we o.a. via onze website, waar u onze collectie kunt doorzoeken en het materiaal dat we hebben gedigitaliseerd kunt bekijken. Daarnaast worden onze films voor vele doeleinden gebruikt: tv en documentaire, tentoonstellingen, educatie, filmavonden, evenementen, onderzoek, thema- en kunstprojecten, etc.