LOCATIE

 

Meindert Bylsma – Grou

 

De turfgraver fan it Fochteloërfean / De turfgraver van het Fochteloërveen

 

Jo Smit – Midden op Terschelling

 

Christmas – Soepboer – Jousma

 

Tsjisse Hettema – Bitgumer tramdyk

 

Job Degenaar – Ir. D.F. Woudagemaal 1920

 

Vasalis – Afsluitdijk