Bijzondere filmvondsten in Heerenveen

Blik op Beeld Heerenveen - poster klein

Zaterdag 8 maart konden inwoners van de gemeente Heerenveen e.o. met hun oude filmpjes langskomen in de bibliotheek van Heerenveen.  Het Historisch Informatiepunt (HIP) Heerenveen organiseerde in samenwerking met het Fries Film Archief het project Blik op Beeld Heerenveen, een inzameling van amateurfilm/videomateriaal. Veel belangstellenden – ook zonder films – kwamen een kijkje nemen in het leescafé van de bibliotheek aan het Kuperusplein.

Naast het publiek dat kwam genieten van de historische filmpjes van Heerenveen e.o., kwamen diverse mensen langs met eigen film- en/of videomateriaal. Dit werd samen met medewerkers van het Fries Film Archief bekeken en er werden afspraken gemaakt over digitalisering van het materiaal. Deze aflevering van Blik op Beeld leverde een aantal interessante vondsten op:

  • Een filmpje van dhr. Van der Wal over de hevige sneeuwval in de winter van 1979; de beelden laten zien hoe het leger wordt ingezet bij pogingen om ingesneeuwde auto’s op de snelweg bij Haskerdijken uit te graven.
  • Filmmateriaal van dhr. Blom, met prachtige beelden van hotel Tjaarda in Oranjewoud, waar hij in de jaren ’70/’80 ober was.
  • Filmpjes van dhr. Schouten met beelden uit de jaren ’70 van Feenstra Flyers (ijshockey), schaatskampioenschappen op het oude Thialf (toen nog een openluchtbaan) en voetbalwedstrijden van SC Heerenveen; ook bijzondere beelden van de Turfstekersmarkt in Heerenveen.
  • Een film over het Heerenveense gasbedrijf; deze film was al gedigitaliseerd door dhr. De Jong, oud-werknemer van de Nuon.
  • Filmpjes van dhr. Sterenborg, voormalig lid van de smalfilmclub in Heerenveen; Sterenborg maakte diverse korte, komische speelfilms en animatiefilmpjes; afgelopen zaterdag vertoonde hij zijn speelfilmpje ‘Voor een speciale prijs’ (1980), dat deels speels op de Skoattermerk; met dit filmpje won hij destijds een prijs op het Fries Film Festival; Sterenborg vertelde dat hij ook nog een tijdje stuntman was geweest bij de smalfilmclub.
  • Een videojournaal van dhr. Hoekstra met diverse gebeurtenissen uit de jaren ’90 van Heerenveen zoals o.a.: sluiting en afbraak van de schouwburg, beelden van het zwembad, een optreden van troubadour Bennie Huisman.

Oude films niet weggooien
Om te voorkomen dat waardevolle familiefilms of ander interessant beeldmateriaal verdwijnt of op rommelzolders ligt te vergaan, is het Fries Film Archief in 2012 begonnen met het organiseren van deze Blik op Beelddagen. Wij proberen om oude beelden – vaak unieke tijdsdocumenten – te verzamelen en weer een podium te geven. Mocht u mensen kennen die film- en/of videomateriaal over Heerenveen bezitten, of beschikt u zelf over dergelijk materiaal, neemt u dan contact op met het Fries Film Archief: 058-7890714 / email hidden; JavaScript is required

Of kom naar de volgende aflevering van Blik op Beeld!

Historisch Informatiepunt

Het Historisch Informatiepunt (HIP) – waarin de bibliotheek, de Werkgroep Oud-Heerenveen en
museum Willem van Haren samenwerken  – wil graag dat oude foto’s en documenten, die een relatie met Heerenveen hebben, bewaard blijven voor de toekomst. Als u in het bezit bent van dit materiaal dan kunt u contact opnemen met de Werkgroep: http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/