Inventarisatieproject – Bedrijfsfilms

Nadat we in 2012 de filmcollecties in de Friese gemeentearchieven hebben geïnventariseerd, richten we ons in 2013 op de Friese bedrijven. Wij gaan op zoek naar films en video’s die ‘verborgen’ liggen bij Friese bedrijven. Film- en met name videomateriaal is kwetsbaar. Goede bewaaromstandigheden en beheer zijn essentieel voor het behoud ervan. Het Fries Film Archief is expert op dit gebied. In samenwerking met het Friese bedrijfsleven hopen wij belangrijke bedrijfsfilms en -video’s voor de toekomst veilig te stellen en door middel van digitalisering voor een breed publiek toegankelijk te maken.

In 25 jaar Fries Film Archief zijn er diverse bedrijfsfilms bij ons ondergebracht en gedigitaliseerd. Een overzicht van bedrijfsfilms (en films waarin bedrijven in beeld zijn) in onze collectie vindt u hier.

Bent u in het bezit van bedrijfsfilms of kent u bedrijven die in bezit zijn van film- en/of videomateriaal? Neemt u dan contact op met: Syds Wiersma, coördinator Fries Film Archief, 058-7890714, email hidden; JavaScript is required

Meer informatie over het Project Bedrijfsfilms vindt u hier.