Ruwe opnames Tsjêbbe Hettinga

Tsjebbe Hettinga 2

In 2006 maakte Pieter Verhoeff de film Yn dat sykjen sûnder finen, een prachtig portret van de bekende Friese dichter Tsjêbbe Hettinga (1949-2013). Verhoeff volgde Hettinga twee jaar. Dit leverde ruim 1700 minuten uniek beeldmateriaal op. Na het verschijnen van Yn dat sykjen sûnder finen schonk Verhoeff de ruwe opnames aan Tresoar. Tresoar-stagiaire Nienke Jet de Vries (masterstudente Friese Letterkunde aan de RUG) gaat de komende maanden een inventarisatie van dit materiaal maken. Dit doet ze bij het Fries Film Archief, waar de apparatuur voorhanden is om de 32 bandjes DV-CAM en MINI DV (waarop de beelden zijn gefilmd) af te spelen. Na de inventarisatie van Nienke Jet is het de bedoeling dat het materiaal wordt beschreven in de online catalogus van het Fries Film Archief zodat het vindbaar is voor geïnteresseerdendie de herinnering aan Tsjêbbe Hettinga levend willen houden.