Veel materiaal uit Fries Film Archief in Andere Tijden Special

meisje op straat 2


Op eerste kerstdag zond Andere Tijden een archiefspecial uit over het dorpsleven in de jaren ’50 en ‘60. Het ging om een extra lange uitzending met uniek archiefmateriaal uit heel Nederland, waaronder veel materiaal uit de collectie van het Fries Film Archief: de bakkersknecht op zijn fiets, de dorpsomroeper met zijn bel, een dorp dat uitloopt voor een middenstandsfeest en jong en oud die samen dansen op de jaarlijkse kermis. De special bevat fragmenten van de dorpen Oostermeer, Gorredijk, Terwispel, Haulerwijk, Tijnje, Menaldum, Berlikum, Akkrum, Woudsend, Oudega, Makkum, Gaastmeer, Garijp, Hantum, Workum en Sexbierum.

De archiefspecial brengt het dorpsleven van de periode van vlak na de oorlog tot eind jaren ‘60 in beeld. Het waren de jaren waarin het verenigingsleven en de middenstand in de Nederlandse dorpen bloeiden. De beelden werden aangevuld met herinneringen van twee vrouwen: de moeder en schoonmoeder van regisseuse Femke Veltman. Zij groeiden op in respectievelijk een protestants dorp in Friesland (Eastermar) en een katholiek dorp in het zuiden van Nederland (Overasselt).

Bekijk de archiefbeelden en lees herinneringen aan het dorpsleven op de website van Andere Tijden.