Opnames Omrop Fryslân bij Fries Film Archief

22022016 opnamesomropsyds

Afgelopen vrijdag heeft Omrop Fryslân opnames gemaakt bij het Fries Film Archief. Er zijn vier korte items gemaakt, waarin Syds Wiersma, onze coördinator, bijzondere historische filmfragmenten inleidt en vertoont.  Met deze kleine selectie parels uit het filmarchief tracht Wiersma de kijkers een beeld te geven van grotere thema’s binnen de Friese filmcultuur.

Zo komt de eerste Friese speelfilm Kar út twa (1937) aan bod. Ook lichten we een film over de tweetaligheid van Friesland uit, genaamd Ien mûle, twa talen (1974). Dorpsfilms zijn een belangrijk onderdeel van de collectie van het Fries Film Archief. Om ook de persoonlijke connectie die met dorpsfilm gepaard gaat te illustreren heeft Wiersma een dorpsfilm uit zijn geboortedorp Grou gekozen (1962). De reeks wordt afgesloten met een familiefilmpje van filmpionier George Christiaan Slieker sr.(ca. 1932). Slieker was de eerste bioscoopondernemer van Nederland. Met zijn bioscooptent Theater Edison trok hij langs de kermissen en schouwburgen door het land. Zijn eerste voorstellingen vonden plaats op de Leeuwarder kermis van 1896.

Deze serie is binnenkort te zien bij Bynt op Omrop Fryslân.