Wadblik seizoen 2012/2013

2012 WADBLIK poster

2012/2013 is het tweede seizoen van de lezingen/documentairereeks Wadblik. Hieronder vindt u een overzicht van de diverse inleidingen. Wadblik is een initiatief van de Waddenacademie in samenwerking met Het Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie. De avonden worden gehouden in Filmhuis Leeuwarden, maar dit seizoen neemt Cinema Oostereiland in Hoorn ook een avond voor zijn rekening. Het Fries Film Archief selecteert in overleg met de inleiders de filmfragmenten die worden vertoond.

De avonden duren van 20.00 tot 22.00 uur. Gespreksleiders zijn: Saskia Bak (directeur Fries Museum) en Jacqueline Schrijver (directeur Film in Friesland). De toegang is gratis, maar kom op tijd want vol is vol.

De volgende lezingen staan gepland voor het seizoen 2012/2013:

10 september 2012
Onderwerp: Natuurbeheer op de Wadden
Inleider: Henk de Vries, directeur It Fryske Gea
Waar: Filmhuis Leeuwarden

Lezing over het beheer van het kweldergebied Fryslân Bûtendyks, met historische beelden uit het Fries Film Archief en het archief van Omrop Fryslân

 

 

8 oktober 2012
Onderwerp: Het Wad en beeldende kunst
Inleider: Kie Ellens, maker van de openingstentoonstelling in het nieuwe Fries Museum
Waar: Filmhuis Leeuwarden

Inleiding over de manier waarop beeldende kunstenaars zich hebben laten inspireren door het Wad. Met veel aandacht voor recente kunstprojecten.

 

 

12 november 2012
Onderwerp: Houd het water achter de dijken!
Inleider: Luc Kohsiek, dijkgraaf Noord-Hollands Noorderkwartier
Waar Cinema Oostereiland Hoorn

 

 

 

 

10 december 2012
Onderwerp: Nieuw boeren op oud land
Inleider: Henk Dijkstra, directeur Fries Landbouwmuseum Earnewâld
Waar: Filmhuis Leeuwarden

 

 

 

 

14 januari 2013
Onderwerp: De talen van de Wadden
Inleider: prof.dr. Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen
Waar: Filmhuis Leeuwarden

Goffe Jensma neemt ons aan de hand van diverse beeld- en geluidsfragmenten mee langs de diverse dialecten en talen in het waddengebied. Hij gaat ook in op de beeldenrijkdom die door schrijvers en dichters wordt gebruikt om het waddengebied te beschrijven.

 

11 februari 2013
Onderwerp: Badcultuur in het waddengebied
Inleider: Peter Karstkarel, architectuurhistoricus
Waar: Filmhuis Leeuwarden

 

 

 

 

 

25 maart 2013
Voorstelling: De schreeuw van de grutto
Makers: Theunis Piersma, hoogleraar dierecologie Rijksuniversiteit Groningen, en Sytze Pruiksma, musicus
Waar: Slieker Film aan het Wilheminaplein in Leeuwarden

 

 

 

 

8 april 2013
Onderwerp: UNESCO-lezing: Duurzaam toerisme in de Wadden; mogelijkheid of fictie?
Inleider: dr. Albert Postma, lector scenarioplanning Stenden Hogeschool
Waar: Slieker Film aan het Wilhelminaplein in Leeuwarden