Contact

contact

Het Fries Film Archief is onderdeel van Film in Friesland en gevestigd in het gebouw van Tresoar, met welke organisatie wij nauw samenwerken. Sinds 1988 werken wij aan het behoud van het filmische erfgoed in Fryslân. Wij verzamelen en beheren films, video’s en digitale formaten en maken deze voor een breed publiek toegankelijk. Onze collectie bestaat uit ruim 8.000 films en video’s die voor een deel ook digitaal beschikbaar zijn.

adres

Bezoekadres: Boterhoek 1, 8911 DH  Leeuwarden
Postadres:
Postbus 2637, 8901 AC  Leeuwarden
Telefoon
: 058 – 789 0 714
E-mail
: email hidden; JavaScript is required
Openingstijden
: Maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 17:00 uur, vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

 

Vaste medewerkers:

Syds Wiersma, coördinator

 

 

 

 

 

 

Jurjen Enzing, allround medewerker, Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed

 

Kelly Bauer, allround medewerker, Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed

 

Sjoukje Visser, Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed

 

Gretchen Wagstaff, stagiaire

 

Vrijwilligers:

Age Visser

 

 

 

 

 

Anita Jousma

 

Anke van Dijk

 

 

 

 

 

 

 

Helga Goudberg

 

 

Henk Vonk

 

 

 

 

 

 

Jan van Guldener, koerier

 

 

 

 

 

 

Jildert Bekema

 

 

 

 

 

 

Klaas Zwaan

 

 

 

 

 

 

Rik Klaver

 

 

 

 

 

Siebold Hempenius

 

Sjoerd IJbema

 

Zarmina Haidary