Resultaten Deltaplan Digitalisering gepresenteerd aan Provinciale Staten

Obe en de keningin 1

Op dinsdagmiddag 15 januari zijn de resultaten van het Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed aan Provinciale Staten gepresenteerd. Bert Looper, directeur van Tresoar, ontvouwde bovendien  een toekomstvisie voor de digitale toegankelijkheid van het Friese erfgoed dat nu nog verborgen ligt in de depots van de musea en archieven in Friesland. 

Het Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed  is een omvangrijk digitaliseringsproject in Friesland. In 2014 stelde Provincie Staten 5 miljoen euro beschikbaar voor digitalisering van Friese erfgoed. Het Fries Film Archief werd één van de deelnemende organisaties, evenals Tresoar, Fries Museum, Omrop Fryslân, Museumfederatie Fryslân (met diverse musea), Bibliotheekservice Friesland, Fryske Akademy en de Afûk .

Digitalisering films en video’s
In de periode 2015-2018 zijn er door het filmarchief duizenden films en video’s gedigitaliseerd en online geplaatst.  Maar het filmarchief kreeg niet alleen middelen voor digitalisering van de collectie, er kwam ook formatie beschikbaar om belangrijke film- en videocollecties die nog verspreid over de provincie lagen te inventariseren en digitaliseren.  Dit heeft geleid tot een enorme toename van de audiovisuele collectie van het filmarchief (7.000 < 13.000 dragers), tot waardevolle samenwerkingen met diverse Friese musea, lokale omroepen en collega-archieven, en professionalisering van de verwerking en bewerking van Fries audiovisueel erfgoed.

Filmvondsten
Het Deltaplan leidde de afgelopen jaren tot een aantal bijzondere vondsten bij het filmarchief. Zo werd de vondst van de film Detained (1924), een solofilm van Stan Laurel met daarop verloren gewaande beelden van de komiek, vorig jaar internationaal nieuws. Een ander mooi voorbeeld is het opduiken van de ruwe beelden van de eerste Friese boekverfilming, De Feestgongers. Een filmmakers-collectief probeerde de experimentele roman van Anne Wadman maar liefst drie keer te verfilmen (1970, 1971 en 1974). Telkens kwam men niet verder dan de opnames. Deze bleven gelukkig bewaard en zijn inmiddels door het filmarchief gedigitaliseerd.

Om de pareltjes uit de Fries Film Archief collectie te presenteren is Omrop Fryslân samen met het filmarchief begonnen met een maandelijkse rubriek. Hier vindt u de links naar de eerste vier afleveringen.

Filmprimeur voor de Gedeputeerde
Bij de presentatie van de resultaten van het filmarchief had de Gedeputeerde van Cultuur, Sietske Poepjes, een primeur: het onthullen van enkele historische filmbeelden van de Friese dichter Obe Postma. Deze doken op in een van de films die het filmarchief digitaliseerde. De film werd gemaakt bij gelegenheid van 100 jaar Friesche Maatschappij van Landbouw (1952). Obe Postma, kenner van de Friese landbouwgeschiedenis, was coauteur van het jubileumboek. Tijdens het feest werd hij aan koningin Juliana voorgesteld. De ontmoeting staat op de film. Hier kunt u het fragment bekijken.

Omrop Fryslân maakte een item over deze vondst, dat is hier terug te kijken.