Première unieke filmcollectie van Johannes Doedes de Jong

J.D. de Jong - zeilenl

Op 9 oktober organiseren Tresoar en het Fries Film Archief de première van de filmcollectie van Johannes Doedes de Jong (1912-1996). J. D. de Jong was Fries dichter, fotograaf en journalist. De films van De Jong zijn vorig jaar door zijn dochter Janke Sinnema-De Jong aan Tresoar geschonken. In het kader van de festiviteiten van 10 jaar Tresoar zijn de 31 films door het Fries Film Archief gedigitaliseerd.

De Jong maakte bedrijfsfilms en filmde regelmatig terwijl hij als fotojournalist voor de Friese Koerier, later de Leeuwarder Courant en het Fries Landbouwblad, door de provincie onderweg was: natuurbeelden, shots van het landschap en impressies van schaatsen en zeilen. Een van de Jongs bijzondere verdiensten als fotograaf was zijn registratie van de Friese landbouw in de jaren ’50 tot ’70 van de vorige eeuw. Hij publiceerde regelmatig foto’s in het Fries Landbouwblad. Een deel van zijn filmmateriaal bevat dan ook beelden van het boerenwerk. Zijn filmregistraties van keuringen van het Fries Rundvee Stamboek in Leeuwarden zijn eveneens van bijzondere waarde.

Voor de première-avond is een compilatie gemaakt uit de films. Op deze avond zal Syds Wiersma, coördinator van het Fries Film Archief, een korte inleiding verzorgen over de filmcollectie als geheel. Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum, geeft een toelichting op de landbouwfilms en -scènes uit de collectie. Het vertonen van de filmbeelden zal de boventoon voeren op deze avond.

De filmavond bij Tresoar is een onderdeel van 10 jaar Tresoar en De Moanne fan it Fryske Boek
2012. Voor alle informatie over het programma zie www.tresoar.nl, www.friesfilmarchief.nl of www.moannefanitfryskeboek.nl

Programma J.D. de Jong Filmavond

19.30 uur  inloop met koffie/thee
20.00 uur Opening door Bert Looper (directeur Tresoar)
20.05 uur Inleiding collectie J.D. de Jong door Syds Wiersma (coördinator Fries Film
Archief)
20.15 uur Filmcompilatie
21.00 uur pauze
21.15 uur Landbouw-aspecten uit de collectie door Henk Dijkstra (directeur Fries
Landbouwmuseum)
21.30 uur Filmcompilatie
22.00 uur Einde

Wilt u deze unieke avond meemaken? Geef u op bij Tresoar (email hidden; JavaScript is required of bij het secretariaat:
058-7890740 of 058 – 7890792). Vol=Vol!

Hieronder vindt u een korte trailer met winterbeelden uit de films van Johannes Doedes de Jong.