Oudste beelden Sinterklaas in Fries Film Archief

Sinterklaas 1933 - film Witteveen

De oudste filmbeelden van Sinterklaas die we in het Fries Film Archief beschikbaar hebben, dateren van 1933. We zien de Sint bijzondere capriolen uithalen op een dak. Pieten zijn in geen velden of wegen te bekennen. De Sint kan het prima zonder hen af.

 

 

 

 

De beelden zijn gemaakt door Johan of Agaath Witteveen-Obbema. De familie woonde aan de Wirdumerdijk 25 in Leeuwarden, tegenover de doopsgezinde kerk. Johan en Agaath hebben het dagelijks leven in de Leeuwarder binnenstad in de jaren 30-40 prachtig vastgelegd.