NIEUWE COÖRDINATOR FRIES FILM & AUDIO ARCHIEF

Persbericht FFAA- Foto door Ianthe Fee Kleine Staarman

Per 1 mei is Jurjen Enzing de nieuwe coördinator van het Fries Film & Audio Archief (FFAA). Hij volgt Syds Wiersma op, die deze functie twaalf jaar lang uitoefende. Wiersma blijft als onderzoeker/projectmedewerker en fondsenwerver voor anderhalve dag in de week werkzaam bij het FFAA. Onder zijn leiding werd de collectie van het FFAA sterk uitgebreid en haalde het FFAA regelmatig het regionale en landelijke nieuws met bijzondere vondsten. Bovendien was hij de initiator van het Fries Audioarchief, waarmee de archivering van belangrijk Fries audio-erfgoed bij het Fries Film Archief werd ondergebracht en de naam veranderde in FFAA.

Jurjen Enzing is al geruime tijd betrokken bij het FFAA. In 2015 werd hij projectmedewerker in het kader van het provinciale Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed. Hij behaalde in 2014 een master Film- en Televisiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Enzing: “Het is een hele eer om de werkzaamheden van Syds over te nemen als nieuwe coördinator van het FFAA. Ik heb erg veel zin om met onze collectie en samenwerkingspartners aan de slag te gaan om het Friese audiovisuele erfgoed te conserveren, digitaliseren en te ontsluiten!”

Een nieuw gezicht bij het FFAA is Alexander Burger. Op 1 juni begint hij als medewerker bij het FFAA. Op dit moment is hij onderzoeksjournalist bij streekomroep RTV NOF.

Het FFAA is het centrum voor audiovisuele archivering in Fryslân. De collectie van het FFAA bestaat uit meer dan 20.000 film-, video- en audiodragers, grotendeels gerelateerd aan Fryslân, waarvan ca. 80% online toegankelijk en digitaal beschikbaar is. Het team van het FFAA bestaat uit vier parttime krachten, tien vaste vrijwilligers en enkele trainees en stagiaires. Het FFAA is gevestigd in het gebouw van Tresoar en onderdeel van de stichting Film in Friesland, waartoe ook Slieker Film en het Noordelijk Film Festival horen.

Foto: Ianthe Fee Kleine Staarman