Fryslân Frij, unieke Friese filmbeelden uit de Tweede Wereldoorlog

wereldoorlog

Met ‘Fryslân Frij!’ laten we kinderen uit de bovenbouw van de Friese basisscholen kennismaken met filmbeelden die kort voor, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog in Friesland zijn gemaakt.  De filmbeelden zijn afkomstig uit het Fries Film Archief, waar ook de film- en videocollectie van het Fries Verzetsmuseum is ondergebracht. ‘Fryslân Frij’ is een compilatie van de mooiste of meest bijzondere Friese filmbeelden uit de oorlog en bestaat uit zes thema’s: mobilisatie, meidagen 1940, bezetting, schaarste, verzet en bevrijding.

Enkele van de films die voor ‘Fryslân Frij!’ zijn gebruikt, werden in het geheim en met gevaar voor eigen leven gemaakt. Zo filmde tandarts Rodenburg uit Leeuwarden in 1942 achter de vitrages van zijn slaapkamerraam hoe zijn joodse overburen aan de Spanjaardslaan door een Nederlandse politieman van huis werden gehaald om naar kamp Westerbork te worden afgevoerd. In 1945 filmde verzetsman Oberman van grote afstand hoe twintig mensen aan de Woudweg bij Dokkum werden gekist nadat ze waren gefusilleerd.

Fyslân Frij! is onderdeel van het educatieproject ‘Fryslân 70 jier frij’, dat door het Fries Verzetsmuseum, Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden en Kunstkade is ontwikkeld. Meer Fries filmmateriaal over de Tweede Wereldoorlog zien? Zoek in onze catalogus: www.friesfilmarchief.nl

Het grootste deel van de films die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Friesland werden gemaakt, zijn door het Fries Film Archief gedigitaliseerd en kunt u online bekijken. Het Fries Verzetsmuseum en het Fries Film Archief werken nauw samen om Friese films die een relatie hebben met de Tweede Wereldoorlog te verzamelen, digitaliseren en onder de aandacht te brengen van een breed publiek.