Fries Film & Audio Archief en Fries Landbouwmuseum presenteren zich op internationaal congres

Farmer's wife

PERSBERICHT -   het Fries Film en Audio Archief en het Fries Landbouwmuseum participeren in juli a.s. op een congres van de AIMA: de internationale organisatie van agrarische musea. Het congres vindt plaats in Reading (GB). Tijdens dit congres wordt de European Rural History Film Association(ERHFA) gepresenteerd: een project waarin verschillende Europese Landbouwmusea laten zien wat ze doen met landbouwfilms en hoe ze die toepassen in hun presentaties en online.

Het Fries Film en Audio Archief en Fries Landbouwmuseum hebben al een aantal jaren een samenwerking om landbouwfilms te traceren en te beschrijven en die als voorbeeld dient. ‘Wij lopen hiermee aardig voorop in Europa’, aldus  Syds Wiersma, coördinator van het film/audioarchief. Met de inrichting van het nieuwe Fries Landbouwmuseum in 2018 besloot het museum meer te willen laten zien dan alleen ‘harken en foarken’. Naast schilderijen zette het museum in op interactieve media en film.  ‘Vaak is het moeilijk om in een korte tekst uit te leggen hoe een bepaald voorwerp zoals een handgereedschap of machine  werd gebruikt, een filmpje vertelt veel meer’: aldus directeur Henk Dijkstra.

Medewerkers van het museum hebben toen een winter lang samen met mensen van het archief alle landbouw gerelateerde film bekeken, geanalyseerd en beschreven. ‘Voor ons een prachtige oplossing want wij hebben dergelijke specifieke kennis niet in huis’, aldus Syds Wiersma.

Fragmenten waarin bepaalde werktuigen of gereedschappen te zien zijn en die in de expositie van het museum staan, werden getraceerd en beschreven. Ze vormen nu in het museum in combinatie met de getoonde objecten een perfect samenspel. Een voorbeeld is een dorsrol of (Fries) terskrôle: dit werktuig dat gebruikt werd voor het dorsen van graan en koolzaad staat in het museum met erboven een filmpje waarin het gebruik wordt getoond. In totaal heeft het museum een tiental van dergelijke toepassingen.

Voorbeeld van een fragment dat in het Fries Landbouwmuseum draait, toont het proces van boter maken op de boerderij.

De film opent in een nieuw tabblad.

Vanwege Covid is de internationale conferentie van landbouwmusea in Reading digitaal.  Het museum en het filmarchief hebben een digitale presentatie voorbereid die op vrijdag 23 juli online getoond zal worden.

De European Rural History Film Database vindt u hier.