Films over het dorp Grou prachtig beschreven

180924-Grouster vrijwilligers aan het beschrijven

Afgelopen winterseizoen hebben vrijwilligers van Stifting Grou en Museum Hert fan Fryslân zich intensief bezig gehouden met het beschrijven van films van het dorp Grou.  Een groep van 10 à 15 (oud) Grousters bestudeerde de films uit de collectie van het Fries Film Archief met veel plezier. Namen, plaatsen, gebeurtenissen, jaartallen, anekdotes, etc. werden genoteerd en bewerkt tot informatieve beschrijvingen bij de films.  De beschrijvingen van 22 historische films over Grou zijn inmiddels ingevoerd in de online catalogus van het Fries Film Archief.

De bijeenkomsten waren een initiatief van Museum Hert fan Fryslân en het Fries Film Archief. Het filmarchief is altijd op zoek naar interessante informatie bij de vele duizenden films in de collectie. Hoe beter de films worden beschreven, hoe beter de collectie toegankelijk is voor het publiek. Maar voor goede beschrijvingen zijn we vaak afhankelijk van informatie die niet bij ons maar wel lokaal bekend is. De aanpak in Grou werkte uitstekend. Het zou mooi zijn als er ook in andere dorpen, steden of regio’s in Friesland groepjes samenkomen om het filmisch erfgoed van Friesland adequaat te beschrijven.

Twee belangrijke voorbeelden van Grouster films die nu gedetailleerd zijn beschreven, zijn die over het zeilen in Grou uit 1926 en de dorpsfilm van Grou van 1964.

Film uit 1926

Dorpsfilm Grou 1964

Museum Hert fan Fryslân liet ons weten dat de groep komende winter doorgaat met het beschrijven van een nieuwe serie films. Ze kunnen nog even vooruit, want in het filmarchief liggen meer dan honderd films waarin Grou  de hoofdrol speelt of figureert. We zien uit naar de nieuwe informatie en bedanken de Grouster vrijwilligersgroep hartelijk voor de tijd en moeite die ze in dit project steken.

Een deel van de Grouster films en/of fragmenten eruit zijn te bekijken in Museum Hert fan Fryslân.