Videopoëzieproject It Font exposeert

It Font.jpg

Het experimentele videopoëzieproject It Font – een samenwerking tussen schrijver-dichter Eeltsje Hettinga en videokunstenaar Lotte Middendorp -  staat de komende maanden volop in de publiciteit. Tussen 14 oktober en 18 december worden enkele producties van It Font  in Museum Belvédère vertoond. Van 18 tot 23 oktober houden Hettinga en Middendorp open atelier in het Fries Museum. En eind oktober is It Font met een drieluik aanwezig op de Frankfurter Buchmesse.

It Font kwam goed van de grond toen het enkele jaren geleden subsidie ontving van het Nederlands Letterenfonds voor een digitaal poëzieproject. ‘Water’ – in al zijn noordelijke verschijningsvormen – is voor de beide Friese kunstenaars het leidmotief. Zij laten poëzie en filmbeeld elkaar doordringen en experimenteren met combinaties van typografie en beelden van de ‘waterwereld’. Alles is ‘echt’. Dat wil zeggen, er is geen sprake van computeranimaties. Letters en dichtregels worden van diverse materialen gemaakt – riet, modder, stof, ijs, enz. – en vervolgens te water gelaten, in allerlei gedaantes en op verschillende plaatsen. Samen doen Middendorp en Hettinga de samenstelling en de regie. Dan gaat het over compositie, structuur, inbrengen van de tekst, motieven, kleurstellingen, muziek en poëzievoordracht. Aan het interdisciplinaire project It Font werkten inder anderen de schilder/muzikanten Jan Snijder en Christiaan Kuitwaard, en de Amerikaanse multi-instrumentalist Peter Broderick mee. ‘Niet eerder werd Friestalige poëzie op deze manier in musea getoond’ (Syds Wiersma).

Op de website van It Font zijn enkele producties te zien. Klik hier.

De titel It Font is meerduidig. Het staat voor lettertype, maar tevens verwijst het naar het doopvont en de scheppende kracht van water. Met It Font willen Hettinga en Middendorp aansluiten bij de rijke traditie van dichters en kunstenaars die experimenteerden met typografie in de poëzie.

Exposities/presentaties:
Museum Belvédère – 14 oktober – 18 december
Fries Museum – 7-31 oktober
Open Atelier Fries Museum – 18-23 oktober; Hettinga en Middendorp zijn aanwezig – zondagmiddag 23 oktober 14.30: optredens met als gasten beeldend kunstenaar Machiel Braaksma en dichter-essayist Martin Reints; aanmelding via ep.hettinga[apestaart]hetnet.nl of lotte.middendorp[apestaart]gmail.com
Frankfurter Buchmesse – 19-23 oktober – vrijdag 21 oktober optredens door Anne Feddema, Eeltsje Hettinga, Tsead Bruinja en Willem Schoorstra; verder drie videogedichten van Hettinga en Middendorp.

Onderdeel van de presentaties/exposities in Museum Belvédère, Fries Museum en op de Frankfurter Buchmesse is een door vormgever Gert Jan Slagter ontworpen leporello, bestaand uit het tweetalige gedicht ‘In spegel de see‘ / ‘The sea a mirror’ en zes stills uit de korte ‘films’ van Eeltsje Hettinga en Lotte Middendorp. David Colmer maakte de Engelse vertalingen van Hettinga zijn poëzie.

Eeltsje Hettinga publiceerde vijf dichtbundels en werkte mee aan diverse bloemlezingen en poëzieprojecten. Voor Akten fan Winter (1998) kreeg hij de Fedde Schurerprijs, de driejaarlijks uitgereikte debuutprijs van de provincie Fryslân. Ikader (2012) werd genomineerd voor de Gysbert Japicxprijs, de belangrijkste literaire prijs van Friesland. Zijn blogs over literatuur en moderne kunst zijn toonaangevend in de Friese literatuur. Zie hier.

Lotte Middendorp studeerde in 2013 af aan Academie Minerva in Groningen. Ze maakte de film Spegel yn Spegel (2014). In 2011 werd haar inzending voor The One Minutes Film Festival bekroond met de Tommy-Award. Ze exposeerde onder andere in galerie De Roos van Tudor en Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Zie hier.