AV2406 Beelden van Grou 6, 1963 – 1964 – Detailbeschrijving

00.06 Anja Steegstra in de Raadhuisstraat voor de sigarenwinkel van haar grootvader Ybe van
Zandbergen
01.12 het Theehuis
01.28 mannen op het ijs
01.40 Jan Tasma is starter bij een kortebaanwedstrijd
01.45 Tjipke Feenstra, Jan Wester en links Geert Jonker
01.46 Jelke Holtrop. Er rijdt een VW op het ijs. In de strenge winter van 1962-1963 reden de auto’s
over het IJsselmeer
01.57 de woonark van de familie Kuperus van de Friesland Bank aan de Yndyk
02.33 hoek Prinses Margrietkanaal/Pikmar. Dhr. Dietes
02.50 fietsers
02.54 boerderij De Vrijheid
03.01 De Witte Boerderij van Douwe Snoek
03.12 visser Foppe de Haan aan het werk en er rijdt een trekker
03.15 een hokje van de IJswegencentrale staat op het ijs waar kaartjes worden verkocht voor de
wedstrijd
03.25 ds. Hein Groeneveld (van de St. Piterkerk), schaatsen op de ijsbaan aan de J.W. de Visserweg
03.44 de boerderij van Otte Bouma
03.58 meester Geert Vledder (hoofd Hjerre Gjerritskoalle) met de deelnemerslijst
04.30 onderwijzeres Aly Bouma (Hj.G. skoalle)
04.40 de wedstrijdcommissie, Jan Wester met de hand in de doek
04.50 de onderwijzers Durk Wiersma en Pyt Dijkma (beiden van de Hj.G. skoalle)
04.51 een kinderwagen
05.30 een optocht voor de aankomst van Sint Piter, kinderen met vlaggetjes
05.58 de aankomst van de boot met Sint Piter en Swarte Pyt bij HR Oostergoo aan de Kade
06.28 kleuterjuf Janny van der Meer, een blik op slagerij Buwalda en de kantine van Halbertsma in de
Raadhuisstraat
06.41 Anneke Stellingwerff, burgemeester R. Walda
07.04 Hynsteman Jan Brouwer met het paard van Sint Piter en Apollo
07.20 de bus van Palstra rijdt richting Mr. P.J. Troelstrawei
07.30 een doos met opschrift de Friesche vlag met daarin bekers voor de poeiermolke
(chocolademelk)
07.52 de Grûndaam (nog niet gedempt)/ingang Kleine Buren
08.14 boerderij Y. Jonker in de Parkstraat (nu Hema)
08.46 ingang Wilhelminapark, een pauw
09.14 de ganzen worden gevoerd
10.08 Kerstmis , Jan Steegstra en zijn schoonmoeder Sib van Zandbergen
10.41 de winkel (bazar)van Radsma en de achterkant van de Bierhalle in de Boogstrjitte
11.15 Sint Piter in de belslide (arreslee) bij bakkerij Bouma
11.30 burgemeester Kees Vrijling (1962) houdt een toespraak
11.40 garage Palstra aan het Halbertsma’s Plein, op it Grien zijn veel kinderen
12.22 Jan de Roos, Hielke Elzenga, Gerrie Adema, Klaas de Jong met pet en politie agent Fokkema
12.55 de pakjes worden uitgepakt
13.52 het Wilhelminapark
14.03 Tiete van Zandbergen (dochter van Ybe)
14.11 een echtpaar