AV0207 Stadsfilm Workum

De stadsfilm van Workum bestaat uit verschillende onderdelen. Gebruik de zoekfunctie in de browser om op een snelle manier personen of plaatsen te vinden. Via de computer kan dit door middel van ctrl+F of cmd+F. Bij het gebruik van een telefoon of tablet tikt u in het menu op ‘zoeken op pagina’. In alle gevallen verschijnt er een pop-up met een veld waarin u de zoekterm kunt invullen.

De film opent in een nieuw tabblad.

  • De gereformeerde school (00:00-00:47)
  • Het Groene Kruis en consultatiebureau (00:47-02:01)
  • De School met de Bijbel (02:14-06:33)
  • In de winkel van Romkema (06:33-07:25)
  • De grasdrogerij en de CAF (07:25-09:11)
  • Wymertshof (09:11-10:05)
  • Beukerhonk (10:05-13:11)
  • Katholieke vrouwenvereniging (13:11-14:35)
  • Mariënakker 1 (16:17-17:32)
  • Tocht rondvaartboot ‘De djippe Dolte’ (18:27-22:47)
  • Mannenclubs (22:47-24:45)
  • Het station (26:47-38:10)
  • Mariënakker (28:10-28:41)
  • De muziekschool (28:41-29:11)
  • Naai-atelier Govers en Striethorst (29:11-31:15)
  • Training voetbal (32:22-34:40)
  • Oefening brandweer (34:40-36:28)
  • Accordeonorkest Avanti (36:28-37:04)
  • Gelagkamer Wijnberg (37:04-37:43)
  • Training dames volleybal (37:43-38:28)
  • Defilé (38:28-42:39)

DE GEREFORMEERDE SCHOOL

00:00 Bokjespringen op het schoolplein van de Gereformeerde school. Meester Sybrandi doet voor hoe het moet. Twee close-ups van de leerlingen Sikke Harkema en Jan Nauta. Kinderen rennen zwaaiend op de camera af. Meester Sybrandi en Vrij poseren. Meisjes op een bankje, van links naar rechts, Jikkie Postma, Rinkje Nauta, Ansje Veenstra, Baukje Romkema, Foke Boschma en Akkie Lubberts. Vijf andere kinderen, Matty ten Dam, Trijnie Veenema, Jikkie van der Goot, Grietje Schippers-Ybema en Bea Westerhuis.

 

HET GROENE KRUIS EN CONSULATIEBUREAU

00:47 In 1964 werd het nieuwe pand van het Groene Kruis geopend aan de Aldewei, Hammole en Burd. In de wachtkamer van het consultatiebureau zitten vrouwen met kinderwagens.

01:02 Mw. J. Bajema met haar dochter Margriet, gevolgd door drie andere vrouwen mey baby’s. Een rij commodes waarop baby’s worden verschoond. Zuster Van der Meulen beoordeeld een zuigeling. Dokter Rien Mudde, werkzaam in de periode 1959-1990, luistert met een stethoscoop naar de hartslag van een kind, mogelijk een Nauta.

01:30 Een overzicht van de behandelkamer. Zuster Van der Meulen en mevrouw Nauta met haar baby. Het meisje wordt op de weegschaal gelegd. Dokter Mudde onderzoekt het kind terwijl de moeder toekijkt.

 

02:01 De nieuwe Christelijke Lagere Landbouwschool aan de Hammole en de School met de Bijbel aan de Doltewal.

02:14 Rinke de Jong is aan het snoeien. De Jong had een bloemenzaak op het Súd. Hij woonde hier met zijn moeder en broer Wiebe. Omdat hij brouwde kreeg hij de bijnaam Rinke Rabarber.

 

DE SCHOOL MET DE BIJBEL

02:14 De School met de Bijbel. Een bezoek aan de eerste klas. De juf dicteert uit een boek.

02:28 Een overzicht van het lokaal. Rechtsvoor Eefje Hunia, naast haar Inge de Vries, schuin erachter Fimmie Roskam en Cor Boersma. Baukje Regeling zit op de derde rij. de juf helpt een leerling.

02:39 Baukje Regeling en Getsje Folkersma

02:43 Jannie Visser (links)

02:47 Jacob van der Valk

02:52 Aly IJbema

03:04 Coby Draaijer

03:10 De tweede klas met juf Richt van der Schaaf die bij het bord staat. Vier meisjes zijn aan het handwerken.

03:19 Drie leerlingen, in het midden Ans de Boer, rechts Anneke de Haan

03:22 Alie Visser knuffelt met haar pop

03:40 De, waarschijnlijk, derde klas met rechtsvoor Siebe Feenstra en links Ype Hoekstra.

03:45 Links Bennie Bajema, rechts Hille Tichelaar

03:56 Van links naar rechts Jacob Draaijer, Gerrit van der Wal en Sjoerd de Boer

03:58 Tonny van der Leun

04:03 Piter de Jong

04:08 Kinderen staan in een kring op het schoolplein, de juf van de eerste klas doet mee. Andere leerlingen komen door de deur naar buiten rennen.

04:17 Link Reitze Jonkman, Immie Fekkes (met bril) en tientallen andere kinderen

04:41 Meesters Bruggenkamp en Van der Kooi en juf Richt van der Schaaf verschijnen in de deuropening.

05:10 Spelende kinderen op het schoolplein. De leerlingen doen aan touwtjespringen en bokjespringen. Een jongen slaat een hoofd dat, volgens hem, iets te ver uitsteekt naar beneden.

05:53 Het bokjespringen is achterstevoren gemonteerd, een dorps- en stadsfilm klassieker.

06:12 Stoffel van Dijk, de vader van tekenaar en schrijver Paul van Dijk. Daarna een close-up van Sytse Postma

06:21 Achterelkaar de eeneiïge tweeling Boudien en Ella Dijkstra, tussen hen in Sjoukje Vrolijk

06:24 Drie leraren, Bruggenkamp die pijp rookt en Eeuwe Valk

 

IN DE WINKEL VAN ROMKEMA

06:33 De winkel van Romkema voor huishoudelijke apparatuur aan de Súd 18. Na 1972 werd dit een A&O Supermarkt. Thijs de Vries was etalateur. Op de gevel is reclame te zien, onder andere voor scheeraparaten van Remington. Het interieur van de winkel met naaimachines, transistorradio’s, een televisie en bandrecorders en platenspelers.

06:50 Tjerk Romkema toont de vrouw van Douwe IJntema een naaimacchine.

07:00 Romkema verkoopt een televisie aan Jan Dijkstra. Dijkstra en zijn vrouw Hiltje woonden tegenover de winkel. Een openstaande koelkast. Mevrouw Romkema laat een klant een scheerapparaat zien.

 

GRASDROGERIJ EN DE CAF

07:25 De Grasdrogerij aan de Kaeidyk, vlak achter de sluis aan het Soal. CAF-directeur Sietse Visser achter zijn bureau. Siemy Westra, dochter van Sido, aan de telefoon. De Grasdrogerij en de CAF zaten in Workum naast elkaar. Sietse Visser loopt met papieren naar vrachtrijder Bertus Ketelaar. Het uitladen van zakken, mogelijk met voer voor kalveren (biks), op een transportband. De vrachtwagen, een Austin, rijdt weg. Op de achtergrond is restaurant Séburch te zien. Ketelaar laadt zakken op een platte kruiwagen bij de boerderij van Doekele Haagsma aan de Brouwersdijk 24. Via de brug over de Yskeboeresleat loopt hij naar de boerderij. Boerin Dieuwke Haagsma heeft de was aan de lijn gehangen. Een overzicht van de boerderij. Ketelaar loopt een schuur in. Er is een arbeider te zien met een kalfje.

 

WYMERTSHOF

09:11 Vier dames zijn aan het breien in de dameskamer van het tehuis voor ouden van dagen Wymertshof aan het Noord. De tweede van rechts is Riekjen Houtsma. Een jongere vrouw geeft aanwijzingen.

09:19 Mevrouw Albada-Jergersma bij de schoorsteenmantel. Een close-up van een breiende bewoonster van Wymertshof (de dame is ook te zien op foto 67 in het archief van Workumer Erfskip).

09:36 Lieze Haagma heeft aanwijzingen voor het breipatroon. Rechts van haar Befke Klazes Deinum (Workum, *23-08-1879 – +27-12-1970) en rechts Elisabeth Postma-Schippers (*12-09-1898 – +12-1966), de weduwe van Tjeerd Postma. Een tweede vrouw heeft instructies.

09:54 Een vrouw leest voor aan een blinde man bij het orgel van haar zoon, Harry Mast. Mast was een bekende muziekleraar uit Workum.

 

10:05 Albert de Vries van it Súd met een dikke bril en een pet op zijn hoofd op de fiets.

 

KLEUTERSCHOOL BEUKERHONK

10:08 De kleuterschool Beukerhonk op de hoek van de Schoolstraat en het Panwurk. Cees Wouda zit in een autoband. Kleuters ztten buiten aan tafeltjes. Kinderen poseren voor de camera.

10:47 Aagje Ybema in een jurkje met bretels. Daarna Renske Romkema. Een jongen speelt met houten plankjes. Een onbekend meisje met een lange vlecht. Een grote groep kinderen aan een tafel.

11:22 Hanne Visser, de directeur van Beukerhonk. Een andere juffrouw.

11:40 Jo Hoekstra, daarnaast Richard Blom. Hannes Wijnja en Thijs Feenstra. Feenstra is acteur geworden en speelde onder andere in Baas Boppe Baas. Juf Tinie de Groot loopt weg van de camera. Gerke Lantinga. Drie meisjes hangen aan een rekstok. Bauke Riemersma met een lui oog. Een kind met een emmer op het hoofd, mogelijk Ferdinand Nauta. De onderwijzers hebben een onderonsje. Tinie de Jong loopt naar een leerling. De kinderen in de zandbak zwaaien naar de camera. Vooraan Klaas Bijlsma, rechtsachter Meine Beetstra. Hanne Visser is nogmaals te zien.

 

KATHOLIEKE VROUWENVERENIGING

13:11 Een groep dames rond een tafel met een bloemstuk. Op een wandkleed lijkt de Katholieke kerk te zijn afgebeeld.

13:16 In het midden mevrouw Jellema van het Dwarsnoord, daarnaast mevrouw Westendorp. Mevrouw Walta geeft een dame aanwijzingen. Rechts mevrouw Boersma van het Dwarsnoord en links mevrouw Miedema van It Heidenskip. Een vrouw met bril lacht vrolijk. Mevrouw Vogelzang komt zwaaiend met een bos bloemen binnen. Vrouwen zitten aan een tafel te bloemschikken. Linksonder Waltje Houtsma, derde van links Lena Veldman, tweede van links Teatske de Jong (vroedvrouw) en achter de tafel mevrouw Flapper.

13:52 De dames kuipers, mevrouw Kuipers-Overmars (vrouw van Dominicus) en Marijke Kuipers-Witteveen (vrouw van Jutte). Rechts mogelijk Marie de Jong.

13:59 Een blond kind in een wandelwagen, mogelijk een kind van Richtje de Jong. Een baby in een kinderwagen, mogelijk Harry de Jong. Een lachende bloembinder en beelden van het bloemschikken.

 

14:35 Wesseltsje Sjoerds de Jong, haar man is Hendrik de Jong, zoon van veerijder Haring de Jong.

14:37 Een koe wordt een veewagen in getrokken. Mannen poseren bij de wagen, rechts Hendrik de Jong, links Geus Dijkstra. Een oude man zwaait met zijn wandelstok naar de camera. Anne de Jong hangt de was op, ze woont aan de Emmabuurt en is getrouwd met Haring Engele de Jong. Nico Huisman steekt de straat over met behulp van een blindenstok. Nico werkte bij zuivelfabriek De Goede Verwachting en woonde op het Houtmolenstreekje. Zijn broer Hans was ook slechtziend.

15:24 Een gezelschap in de Jan Plezier, een koets waarmee men uitstapjes kon maken. De Jan Plezier rijdt over de merk met op de achtergrond de toren van de Sint-Gertrudiskerk. Een kraam met een kolenkachel. Op een affiche staat “Gezellige mensen stoken kolen”.

15:42 Mevrouw Steginga is in gesprek met mevrouw Visser (links), de vrouw van brugwachter Nanne ‘Pyp’. Een baby in een wieg. Jan Miedema (Jan tûkenekje) bij een fiets met fietstassen. Miedema was groenteman en bezorgde de Leeuwarder Courant in Workum. Ulbe Dijkstra voor bejaardentehuis Mariënakker. De luifels van het gebouw hangen uit. Het pand van dr. Mudde aan de Aldewei.

 

MARIËNAKKER 1

16:17 Vier medewerkers van Mariënakker hangen uit het raam, links Telly Boersma, tweede van rechts Hennie de Witte. Op straat staan twee kinderen.

16:27 Twee Friese paarden trekken de Jan Plezier met koetsier Arnold Buning op de bok. Naast hem Bote de Boer, hij had een boerderij op de Thomashof. Twee verpleegsters naast Van der Laan, de directeur van Mariënakker. Bejaardenverzorgsters bij de voordeur van het gebouw, in het midden Telly Boersma. De Jan Plezier komt aan bij het bejaardentehuis, de passagiers stappen uit. Het gezelschap poseert samen met Van der Laan op de stoep.

 

17:32 Mevrouw Folkerts met haar dochter en twee kleinkinderen. Wijnja en Richtje de Jong poseren met een man voor hun huis.

17:43 Mevrouw Van Dijk en Jan Folkerts in de deuropening

17:47 Hamstra in een rolstoel

17:51 Huizen aan de Spoardyk. Zuivelfabriek De Goede Verwachting met de arbeiderswoningen. Op de achtergrond is het station te zien. Een man met een kind op de arm zwaait naar de camera. Links mevrouw Stoel, de vrouw van de dokter, rechts mevrouw Beetstra, haar man was de directeur van de melkfabriek. Twee kinderen, vermoedelijk Willem en Anna Beetstra.

18:09 Het station en café Spoorzicht. De utibaters Rinie Flapper en Siepie Flapper-Jorritsma. De groentekar van Bosma, deze kwam vanuit Bolsward en ging langs de deuren. De heren Mast (links) en Ernst bij het postkantoor met keramieken brievenbussen.

 

TOCHT MET RONDVAARTBOOT DE DJIPPE DOLTE

18:27 De Emmabuurt aan de Djippe Dolte. Dokter Mudde staat op de kade bij de rondvaartboot Djippe Dolte. Bij de ingang staat Timon Visser. Samen met de kapitein en de cameraman varen ze over de Djippe Dolte en de Trekwei. Een man hijst de zeilen van een H473. De jachthaven van Workum. Een vrouw met een kind op de arm staat te zwaaien. De Noorderbrug gaat open. Een man schrobt de kajuit van zijn zeilboot. Zijn vrouw en kind zitten in de kuip.

19:49 Het Dwarsnoord met Venema’s bakkerij. Anno 2021 heeft kunstenaar Henk de Boer zijn atelier in het pand op de hoek.

19:59 Teake Bouma staat op het dak van een boerderij en reikt zijn  vrouw Hennie een emmer aan. De bocht in de Trekwei met de woning van kunstschilder Jopie Huisman op de Ielpôle.

20:08 Dokter Mudde rookt een pijp aan boord van de rondvaartboot. Tiemen Visser, met stropdas, helpt mee aan boord. Een man in een open bootje. De boot vaart langs de Noorderbrug. Het watersportbedrijf van S.H. Schaap aan de Dolte. Op de kant staan mensen te zwaaien. Opnieuw de zeilboot H473.

20:36 Twee huisschilders, de broers Pier en Jan Veltman, met hun fiets en ladder op de kade. Meneer en mevrouw Oppewal op een bankje voor hun huis aan it Turflân. Ulfert van Meekeren (met pet) staat te wachten bij de Beginebrug. Na het vertrek van Jan Nauta was hij beheerder van de speeltuin.

20:52 De Beginebrug gaat dicht. De kapitein van de rondvaartboot. Op de Emmakade wordt klei gelost vanaf een vrachtboot op een transportband. De klei is bestemd voor de pottenbakkersfabriek Firma de Boer. Jappie Visser en Tjibbe van der Veen zijn in de boot aan het werk.

Een paard met een veulentje in het weiland in het centrum van Workum langs de Diepe Dolte. Twee dames met een fiets op de kade. De werf De Hoop bij de sluis. Sluiswachter Simon Wiersma draait de sluis open. Op de achtergrond café Séburch. Verschillende opnames van Workum vanaf de sluis. Een close-up van een man met een pet. De rondvaartboot komt langs. Corry Wiersma, dochter van de sluiswachter, leest een boek op de kade. De oever van de Dolte. De geopende Kettingbrug met op de achtergrond de Sint-Gertrudiskerk. Opnieuw een paard met een veulen. De bibliotheek die nog in aanbouw is. Op de plek van de bieb staat inmiddels de KH2018-fontein. Twee jongens met melkbussen op de kade. De vaartocht komt tot een eind.

 

MANNENCLUBS WIJNBERG

22:47 Twee dames brengen thee en koffie rond. Klaas Mein (links) en Theunis Sterk roken sigaar en spelen domino. Twee andere mannen spelen domino, rechts Leffert Mein. Op de achtergrond zijn mannen aan het schaken.

23:02 Piet Yntema (rechts) van de Algeraburen 15 en Otta Lageweg spelen een kaartspel. Twee andere kaartspelers.

23:15 Nanne Visser, burgwachter van de Beginebrug, achter een tafel. Jozeph Brouwer en Seakele Walta, die een sigaar rookt.

23:22 Op de benedenverdieping is Jacob Visser aan het biljarten.

23:33 Mannen zijn aan het klaverjassen, links mogelijk Ulfert van Meekeren. Twee andere spelers en op de achtergrond Jan IJbema.

23:48 Jan IJbema speelt op het eerste bord bij schaakclub ODI (Ontspanning Door Inspanning). Dan Ette de Boer, directeur van de aardewerkfabriek. De heer Robijns met een sigaar.

24:04 Broer de Jong van de Begine speelt tegen dokter Meijer, huisarts in Koudum. De Jong was eigenaar van een tabakswinkel.

24:18 Teake de Jong (voorgrond) en Jan Visser zijn aan het kaarten. Piet Nijenhuis (links) en waarschijnlijk Doede Porte. Een close-up van Theunis Sterk gevolgd door, waarschijnlijk, Gerrit de Lange.

 

24:45 Twee mannen, een van hen is mogelijk Koos Faber. Rechts mevrouw Gielstra, links Baukje Bijlsma-Zijlstra. Ze opent de voordeur met een sleuten. Beide dames wonen in de Begine. Een meisje, wellicht Hennie Nauta.

25:00 Rinse (Rinnie) Gielstra, eigenaar van de levensmiddelzaak in de Begine. Dikkie Gielstra in de deuropening van de winkel. Arnolduske (Zus) Nauta-Bremer en haar man Piet Nauta. Durkje Boersma-Kemker en haar kleinkind. Mevrouw Lubberts (midden), haar dochter (rechts) en mevrouw Speerstra (links). Schilder Eeuwke Bouwsma is aan het schuren. Mevrouw Visser in de deuropening, haar man Nanne Visser was brugwachter van de Beginebrug

De Begine vanaf de brug richting het station. De achterkant van de landbouwschool en een slootje gefilmd vanaf de Tiaralaan. Twee-onder-een-kap-huizen in diezelfde straat. Een man rookt een sigaret voor het huis van burgemeester Bernhard van Haersma-Buma. Douwe Kroeze en zijn zoon die verband om zijn hoofd heeft. Mevrouw De Lange, haar man was groenteboer. Mevrouw Hamstra staat voor haar huis, nummer 7. Ze is de vrouw van Postbode Appie Hamstra.

Mensen poseren bij de Emmabuurt 3. De heer Somers (bril) en daarachter Wiebe Blum. De mannen werkten bij de spoorwegen. Ze laten ook vrouwen voor de camera poseren.

26:12 Mevrouw De Groot staat met haar dochter in de deuropening. Haar man is directeur van de Lagere Landbouwschool. Nieuwbouwwijk Oer de Dolte. Mevrouw Alberts, vrouw van een politieagent, staat met een hondje in de deuropening.

26:32 Metsje Mulder en haar kinderen Hannie, Rudie en Sieta. Een jongetje met een trui, Jopie Blum.

 

HET STATION

26:47 Twee medewerkers van de NS. Achter het bureau mogelijk de heer Somers. Joop Blum met bril. De trein uit Sneek komt aanrijden. Forenzen en scholieren verlaten het station.

27:26 Hannie Lootsma-Sieperda en daarna Tjitske de Vries die naar de camera lacht.

27:37 Vooraan Theunis Westerhuis en rechtsachter Adam Haagsma

27:41 Links Theunis Wouda en naast hem Theunis van der Heide. Achter hen, in het midden, Jelte Lageweg en rechts Wiebren Koopen.

27:47 Dick of Breur Altena (Brouwersdijk 18) met erachter Bas Flapper.

 

MARIËNAKKER 2

28:10 Bejaardentehuis Mariënakker. De bewoners genieten van een maaltijd. In het midden, achter de tafel zit Oeke de Haan. Pierkje Kuipers uit It Heidenskip met een kanten mutsje. Een man en vrouw, hoogstwaarschijnlijk het echtpaar Hamstra die eerder aan het Sylspad woonden. Links voormalig kapper Markus Kemker en naast hem Jan Robijns.

 

MUZIEKSCHOOL

Henk Hoekstra uit Koudum geeft gitaarles aan Dutsje Cnossen van de Lange Leane. Een andere docent, mogelijk Harry Mast, geeft orgelles.

 

NAAIATELIER GOVERS EN STRIETHORST

29:11 Het naaiatelier van Govers en Striethorst aan het Noord voor baby- en kleuterkleding. Tegenwoordig is hier het Jopie Huismanmuseum gevestigd.

29:20 Peter van der Weide werkt aan een patroon. Een onbekende vrouw bedient een snijmachine. Klaske de Witte is aan het strijken. Een andere strijker met een mouwplankje.

29:54 Willie Jongstra met naald en draad. Pietsje Franckena uit Molkwerum. Verschillende mensen achter de naaimachine.

30:09 Hennie de Boer achter de naaimachine.

30:21 Anneke Visser en andere dames zijn aan het naaien. Visser was de dochter van Greult Visser, eigenaar van een fietsenwinkel op de Merk.

30:33 Vooraan Piety Hempel, gevolgd door Geeske Bouma (getrouwd met Kees Groen). Janny Kuipers (getrouwd met Arie van Andel, uitbater van De Brabander in Hindeloopen) kijkt verbaasd naar de camera. Hannie Klaren plaatst vier kopjes op een dienblad en loopt door de kantine.

31:05 Tine Postma met de heer Bruining, de bedrijfsleider.

 

31:15 Klaas de Jager loopt met een groot pak onder zijn arm, naast hem zijn vrouw Dutsje. Grietjes en Martsje Postma lopen achter een kinderwagen met een baby erin. De Djippe Dolte met links de huizen en de bruggetjes van de Doltewâl. Foky Elgersma in een buggy, haar moeder draagt een vlinderbril.

31:54 Ge Veldman en haar dochter die moet huilen. De man van Ge was schilder Jan Veldman. Een jongetje, Wessel Verdonk of Jan Nauta, moet huilen en loopt weg. Henk Smit was gymnastiekleraar bij Sportclub Workum. Hij trouwde met Hennie van der Meer van de slager en verhuisde naar Emmen. De tweeling Ella en Baudien Dijkstra.

 

TRAINING VOETBALLERS SVW

32:22 De voetballers van SportVereniging Workum, SVW, zijn aan het trainen.

32:28 Pierke Buma in actie gevolgd door Jacob van der Meer.

32:34 Sjeerp Blom (nam later de slagerij van zijn vader aan het Noord over). Rients Wiersma uit Parrega pakt de bal op. Siepie Boersma kijkt over zijn schouder. Een mooie redding van keeper Herre Ketelaar.

33:02 De trainer en twee spelers.

33:13 Jan Folkerts, zoon van een bode op het stadhuis. Daarna Bennie Altena die later naar Makkum verhuisde. Johan Vrolijk met donker haar, achter hem Johannes Klaas Lageweg. Rikus Grondsma bij een cornervlag, zijn vader was bloemist op de Begine.

33:26 Links langs de lijn Pier Spijksma, Geert Bakker met zoon Wim en Hessel Wesselius. Siemon Alberts en Johan Gorter. Een close-up van Wim en Geert Bakker. Twee vrouwen, links mw. Dijkstra, haar man was groentedistributeur Simen Dijkstra. Theo Yntema, Grietje de Boer en Douwe Bosma. Close-up van Gerard Schaafsma. De toeschouwers juichen.

33:50 De leren bal wordt weggeschopt. Een armband met een EHBO-embleem. Een ‘geblesseerde’ speler wordt afgevoerd op een brancard. Bij de brancard staan mevrouw Bajema, Teake Wouda en Brouwer die een EHBO-embleem draagt. Brouwer werkte bij de spoorwegen.

 

BRANDWEEROEFENING

34:40 De brandweerkazerne aan het Panwurk, voor de deur staat een Volkswagen Kever. Brandweerlieden komen aanrennen en zetten de deur open. Er komen nog meer vrijwilligers aan bij de kazerne. De brandweerwagen komt naar buiten en rijdt met zwaailichten aan door de stad. Bij bejaardentehuis Mariënakker worden de slangen uitgerold. Er wordt een pomp in het water gelegd. Rein van der Walen draait de brandkraan open. Twee mannen beginnen met spuiten. Nieuwsgierige buurtbewoners komen kijken. Twee brandweerlieden van opzij, Jan Westerhuis en (mogelijk) Karel Veldman. Sieb de Vries geeft een teken. Enkele close-ups van de brandweerwagen.

 

ACCORDEONORKEST AVANTI

36:28 Accordeonorkerst Avanti speelt in de open lucht onder leiding van dirigent Babs Fekkes. Vier accordeonisten van links naar rechts Grietje de Boer, Cecilia Westra (van de drogisterij), Lottie Fekkes en Hennie de Witte (werkte in Mariënakker). De volgende drie spelers, de heer Westerhuis, Tine Geerligs en Immy Fekkes. Gevolgd door een onbekende speler, Lottie Westerhuis-Fekkes en Joke Westerhuis.

36:59 Een vaandel van Avanti.

 

GELAGKAMER HOTEL WIJNBERG

37:04 Paul Andele staat achter de bar van hotel-café-restaurant De Wijnberg. Hij tapt een biertje en neemt een slok. Zijn moeder zit aan een tafeltje en maakt een kruiswoordpuzzel uit de krant. Twee mannen bij de biljarttafel, links Douwe Boschma. Gerben Wouda zit met een hoed op aan de bar. Twee mannen aan een tafel met een biertje en een borrel.

 

DAMESVOLLEYBALTEAM SVW

37:43 De dames van het volleybalteam van SVW trainen op het voetbalveld. Twee spelers worden herkend, Boukje Ijbema en Aaltje Visser-Folkertsma (rugnummer 1).

38:16 Rechts Giny Abbring-Hingst en Siemy Westra

 

DEFILÉ

38:28 De optocht op het Turflân wordt gefilmd vanaf de Beginebrug.

38:35 Politieagent Alberts loopt voorop met de fiets en maakt de weg vrij. Achter hem Durkje Grondsma, de bloemenwinkel van haar ouders is om de hoek.

 

38:39 Muziekkorps Crescendo met drie vlagendragers voorop.

38:50 Linksvoor Betty Westra. Hennie Dijkstra met zonnebril. Middenvoor Hindrik Boersma, rechts Klaas Huisman. Links erachter Fré de Boer, eigenaar van een kledingwinkel op het Noord.

38:59 Hotse Roest verscholen achter zijn instrument, daarachter Bokma (kaal hoofd). Wiebren Koopen is de jongeman rechtsachter.

39:00 Sieb Bokma (bril) en Johannes Visser met een trompet.

 

39:03 Gymnastiekvereniging SVW, als eerst de meisjes.

39:05 Middenvoor Eefje Hunia, rechtsvoor Gerritje Folkertsma hand in hand met Joke de Jong-Harkema. Greetje Siemonsma draagt het vaandel van de vereniging.

39:10 Leider Alie Dijkstra-Yntema rechts, middenvoor Harmke Bandstra, rechtsvoor Jannie Visser (donker haar). De blonde jongen met bril is mogelijk Rien Mudde. Links Ella of Baudien Dijkstra. In het midden Geert Veenstra naast Durk van Tuinen.

39:12 Links Ype Hoekstra, linksmidden Sjirk de Jong. Rechtsachter mogelijk Appie Mulder. Achteraan zwaait Jacob Draaijer naar de camera.

39:18 Ans de Boer (bril), achter haar Elly Gielink. In het midden Anneke de Haan en rechts Pauline van der Zee. Sjollie Jaarsma en Ria de Jong van de Bakfinne.

39:22 Jannie van der Bijl rechtsachter. Links voor Jannie Visser gevolgd door Tineke Haagsma hand in hand met Sjoukje Vrolijk.

39:25 Een groep oudere jongens. Van links naar rechts Fred Woltjer, Gerke Sipma en Paul van Dijk. Daarachter Harry de Jong, Henk Nauta en Sietse Riemersma

39:30 Henk Jan Attema, rechts.

39:32 Een groep oudere meisjes met op de tweede rij rechts Hennie Bakker. Verder Wiesje Wiersma en Hilly Adema. Midenvoor mogelijk Harmke de Swart en Froukje de Swart links.

39:36 Hinke Visser, tweede rij links.

39:40 Dineke de Haan, links met vlechten.

39:43 Afke Watzema, links met blonde krullen. Linksonder Geke Dijkstra, Hanneke Goedhart met een bril in het midden. Erachter Harmke Castelein, donker haar en Anne Beetstra. Beetstra is de dochter van de directeur van de zuivelfabriek. Tineke Yntema met een lichte haarband.

39:46 Van links naar rechts Jikke Postma, Ellie Tjalsma en Tineke Lantinga. Erachter Jikke Martsje Postma, Eelkje Smink en een dochter van De Groot uit Ferwoude. Rechtsachter Meinie Bijlsma (haar vader Cees Bijlsma verkoopt vis), achter haar Gerrie de Jong. Tweede van links is Hotty Schakel. Erachter Gerry Marianne Kemker, links Corry Schakel gevolgd door Klaske de Witte.

39:53 Akky Lubbers in het midden met een bril. Rechts Antsje Monier en linksachter een Corry.

39:56 Een vlag gevolgd door nog meer gymnasten.

40:02 Sjoekie van de Lageweg (links) en Worrie Wiersma (rechts)

40:04 Marian de Jong (rechtsonder), erachter Trijnie Haagsma en Ieke Kramer. Links Truus van der Werf.

40:06 Ans Bangma linksvoor met erachter Dicky van der Meer.

40:09 Tine de Jong en Rennie van den Akker.

40:10 Tjitze Folkerts rookt pijp. ‘Koko’ zoals zijn bijnaam luidde was bode op het stadhuis.

40:13 Mevrouw Folkerts in gesprek met mevrouw Boekema van de Balkfinne.

 

40:17 De leden van de Gereformeerde Jongens- en Meisjesvereniging worden gadegeslagen door Sjoerd IJbema van de Brouwersdijk 21. Rechts vooraan de dochter van meester De Groot van de landbouwschool. Naast haar Hinne Bosma. Erachter een Westerhuis en Wim Wagenaar. Uiterst rechts Pieter Riemersma en linksachter Johannes van Rijs.

40:19 Hannie Klaren (bril) links naast haar Gerrie Hempel. Rechtsachter Piety Hempel. Annie Deinum en Joke de Vries op de tweede rij.

40:21 Rinse de Groot linksachter met bril, links van hem Eke Harkema. Uiterst links Pieter Lubbers en achteraan Rennie Walthuis.

 

40:23 De Padvinderij, Rienk Harkema draagt de vlag. Rechts Hennie Ybema met erachter Bouke van der Velde. Tussen hen in Sietse Oosterhaven. Geertje Wouda draagt een jurk met stippen.

40:25 Lieuwe van der Heide op de tweede rij. Rechts Henk Nauta van Tom en rechts een andere Henk Nauta, die van Piet. Links Tineke Pruiksma. Grietje de Jager rechts op de tweede rij. Verder Froukje Oosterhaven, Klaasje Scheltema en Matsie Bouma.

40:29 Janna Harkema rechts, Willy Bokma links, Sjoukje Speerstra in het midden. Rechts achteraan de dochter van meester De Groot. Rechtsachter Tineke Nauta.

40:32 Jetty Riemersma vooraan, links met blond haar Willie Sjaarda. Achteraan Jetty, Trijnie Venema.

40:33 Tineke van der Velde links, rechtsvoor Hannie Kurpershoek.

40:36 Achter Tineke van der Velde lopen Hennie Vrij en Tineke Bokma. De laatste in de rij is Rinkje Nauta uit De Begine met een kind aan de hand.

 

40:37 De leden van toneelvereniging Het Masker. De heer Somers houdt een bord vast. Links achter hem loopt Jan Dijkstra.

40:40 John Zandhuis, rechts met bril.

40:41 Geertje Westra, dochter van Sido Westra. Rechtsachter Gre Hoekstra en links Tine Hiemstra. Elke Kramer, met bril.

40:42 Het jongetje rechts is mogelijk Jan Nauta, de zoon van Piet Nauta uit de Begine.

 

40:43 De toeschouwers op de Beginebrug.

 

40:46 Leden van een padvindersclub. Mogelijk de padvinders van het katholieke jongens- en meisjesgilde.

40:48 Emmie Huitema links, schuin achter haar Andries van der Meulen. Theo Castelein draagt een vlag. Achter de vlag is Atty IJntema te zien. Midden achter Jopie Blum.

40:50 Rechtsonder Douwe Huitema.

40:53 Fred IJntema in het midden.

40:56 Henk Eiling links, Benny Brandenburg in het midden. Rechtsboven Harry Visser, rechtsonder Gerrit Kramer. Achteraan Bas Flapper met een hoed.

40:59 Vermoedelijk Dineke Boersma, links in het midden.

41:01 Mogelijk Carla de Boer

41:02 Trees Boersma gevolgd door José de Boer-Visser en daarachter Agnes van der Meulen (met krullen). Het meisjesgilde stond onder leiding van Annie en Janke Bouma.

41:05 Vooraan Alie Bootsma, links Annie de Boer en rechts Tineke Visser.

 

41:07 De Jongerein, de jongerenvereniging.

41:10 Wiebe Smits met het bord. Op de tweede rij Lolke Folkertsma en Ultsje Wierma. Grietje Visser met de vlag. Tjitske van it Skil en Pierke Dijkstra.

41:16 Middenvoor Sietske Dijkstra, links Siety van der meer. Middenachter Tjitske de Vries en Marjo Schakel.

41:18 Rinnie Gielstra (links) en Siebren Couperus.

41:21 Henk de Groot met een vlag.

 

41:24 Joke Niemantsverdriet draagt het spandoek van tennisclub Rekke. Haar vader is notaris. Links Nynke Beetstra, de dochter van de apotheker. Rechtsachter Willem Beetstra, zoon van de directeur van de zuivelfabriek. Achter hem Tjalling Beetstra, de broer van Nynke.

41:31 Hidde Fekkes met bril, hij woonde aan de Brouwersdijk, zijn vader gaf les aan de MULO. Uiterst links de latere architect Sjoerd Ijbema. Middenachter Lolke Westra. Rechts Simon Ruyter met bril. Zijn vader was bakker op het Noord. De lachende jongen heet Bennie Wesselius.

 

41:35 Leden van Accordeonorkest Avanti.

 

41:43 De vlag van ZVW, Zeilvereniging Workum.

41:45 Links loopt Pietje Dijkstra met de vlag

41:53 Linksvoor met een witte pet loopt Van Wieren uit Nijhuizum. Rechts Sietse Visser, de directeur van de CAF. Achter hem rookt Durk Venema een pijp. Naast hem Lucy Venema en Siebe Schaap. De vader van Schaap was tandarts en amateurfilmer. De heer Roos met een donkere bril. Achteraan Hennie, Jouke en Gretha Bouma.

41:56 In het midden mogelijk Jappie Bouma.

41:58 In het midden Teake en Hennie Bouma. Linksachter mevrouw Valk en links Adriaan Bokma.

42:01 Naast mevrouw Valk loopt mevrouw Visser, de vrouw van Sietse Visser. Een zeilboot op een wagen met reclame.

42:12 Twee kinderen op de boot, Jan Willem Bouma en op het tweede bootje Johan Robijns.

 

42:17 De brandweerwagen met zwaailichten aan. Vermoedelijk is het Karel Veldman die uit het raampje kijkt.

 

42:29 Politieman Algera.

 

42:33 Het publiek vertrekt. Onder andere Marten de Boer, mevrouw Nijdam, Anneke de Boer (donker haar met fiets), mevrouw Sikkes, Jannie Dijkstra en mevrouw Voets.

42:39 Rechtsvoor Thea Westra van de Spar. Mevrouw Bijlsma met bril. Naast haar staat Aukje Dijkstra van Jan Dijkstra. Harmen de Boer met bril uiterst links.