Ledenlijst Friese filmclub De Kleare Kimen – jaren 50 en 60

Op diverse namen van leden kunt u doorklikken naar de bijbehorende filmcollectie in het Fries Film Archief. De films die wij digitaal hebben, kunt u dan bekijken. 

● Adema – lid vanaf jaren 50

● G. Bakker – deed de voice-over  bij de Kleare Kimenfilm over het skûtsjesilen (1966)

W. Baljet – lid vanaf jaren 50, sowieso 1957; maakte in 1958 documentaire over Sturzhahn (berg in Oostenrijk); had in 1959 regie over film over “Als een gouden ketting”; werkte mee aan “Kat en Muis” (1958); werkte mee aan “Bambi” (1959); maakte in 1958/1959 “Is gebouwd op palen”, een documentaire over het heien van betonnen palen; maakte in 1959/1960 “Lente”; maakte in 1960/1961 “Oostenwind” over misdragingen van de jeugd tijdens een vakantie in Grouw; maakte in 1961/1962 de documentaire Hantsje Bakke; verhuisde in 1964 naar Wageningen

● A. Blankestijn – lid en stelde in de jaren 50 hotel De Doelen ter beschikking voor bijeenkomsten

Oege Bekema – lid vanaf jaren 50

Jacques de Beer – lid vanaf jaren 50

● De Boer – lid vanaf jaren 50

Oeds Andries Brouwer – bestuurslid bij oprichting

Jan Marinus Boudewijn – voorzitter bij oprichting, in 1951 en 1952; vertrok in 1954 naar Den Haag

● D. A. W. van der Burgt – secretaris in 1966

● Siti van Cleef – actrice in “Kat en Muis” (1958)

● E. Cohen – lid vanaf jaren 50; werkte mee aan “Kat en Muis” (1958)

● Van Erp – lid vanaf jaren 50

● Gloeg – lid vanaf jaren 50

● Hendriks – lid vanaf jaren 50

L. E. Huijing – lid vanaf jaren 50, secretaris in 1963; werkte mee aan “Kat en Muis” (1958); werkte mee aan “Schuim” (1960); was tevens secretaris van de Koninklijke Vereniging Het Fries Paarden Stamboek (KFPS) en maakte hiervoor veel films over het Friese paard

J. Foppema -  een van de leden die meewerkte aan Elfstedentochtfilm van 1963

● Janstra – lid vanaf jaren 50

Mw. J. Joustra – lid vanaf jaren 50

Garmt van Kampen – lid vanaf jaren 50

● J.L. van Keyzerswaard – secretaris bij oprichting

Ir. D. P. Jax Mulder – een van de leden die meewerkte aan de Elfstedentochtfilm van 1963; maakte in 1968/1969 “Eureka”; maakte in 1969/1970 “Bloemenwals”

● Nijhuis – lid vanaf jaren 50, werkte mee aan “Bambi” (1959)

Jan Pelder – (1915-1990) penningmeester bij oprichting

P.J. Plantinga – een van de leden die meewerkte aan de Elfstedenfilms; explicateur bij Elfstedenfilm in 1954; maakte in 1959/1960 “Als een gouden ketting” over Friese kledendracht; maakte in 1954 een film over de Aengwirder streek; werkte mee aan Elfstedenfilm van 1963

● R. Pot – vanaf jaren 50, sowieso 1957

W.L.C. Remy – vanaf jaren 50, sowieso 1957; werkte mee aan “Bambi” (1959); penningmeester in 1963

Jan Bearn Singelsma – lid vanaf jaren 50; bedenker van de clubnaam Kleare Kimen; werkte mee aan “Bambi” (1959)

● Smidt – lid vanaf jaren 50

● Talma – lid vanaf jaren 50

● Terpstra – lid vanaf jaren 50

● O. van der Veen – geluidstechnicus bij ”Kat en Muis” (1958); werkte mee aan “Bambi” (1959); werkte mee aan “Schuim” (1960)

Rinze A. van der Velde – voorzitter in jaren 50 en 60’; werkte mee aan “Kat en Muis” (1958); maakte “Uit aller naam” in 1959 of 1960, gebaseerd op gedicht van Anthony Donker, over de atoomdreiging; werkte mee aan “Schuim” (1960)

● Visser – lid vanaf jaren 50

● Gerrit Vonk – deed de voice-over bij Elfstedenfilm van 1963

● Jaap Vrienzenberg – lid sinds jaren 50; werkte mee aan “Kat en Muis” (1958)

● F. de Vries – acteur in “Kat en Muis” (1958)

● S. de Vries – lid vanaf jaren 50; speelde de magiër in “Zwarte Magie” (jaar?)

G. H. Vrolijk – lid vanaf 1951; maakte “Wonderolie” (1952/1953); maakte filmkroniek Sneker zeilclub 1 en 2 (1961)

F. P. A. (Frans) Wilming (Franciscus Popke Anno) – een van de leden die meewerkte aan de Elfstedenfilm van 1963

J.H. Zerb – lid vanaf jaren 50; maakte “Dansen der Vissen” (1965)

● Zwart – lid vanaf jaren 50