Fries Film Archief digitaliseert komende jaren duizenden films en video’s

kelly depot

Provincie Fryslân stelt de komende jaren vijf miljoen euro beschikbaar om Fries Erfgoed te digitaliseren, het zogenaamde Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed. Diverse Friese erfgoedorganisaties doen mee aan dit project. Het Fries Film Archief gaat nu als een van de eerste organisaties van start. Er zullen tot en met 2018 meer dan 3000 films en enkele duizenden video’s met historische waarde worden gedigitaliseerd.  Het filmarchief heeft hiervoor drie extra betaalde werknemers kunnen aannemen. Zij worden gefinancierd vanuit het project ‘Wurkje foar Fryslân’.

Voor het filmarchief gaat hiermee een wens in vervulling, nu zij de middelen krijgt om veel waardevol historisch film- en videomateriaal in topkwaliteit te digitaliseren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. De gedigitaliseerde beelden zijn te zijner tijd via de website van het filmarchief en de Friese erfgoedhub die nog in ontwikkeling is. Vanaf 2018 kan iedereen cultureel Fries digitaal erfgoed vinden op het web.

Het materiaal dat het Fries Film Archief gaat digitaliseren valt binnen zes deelprojecten:

Kerncollectie Fries Film Archief – Digitalisering van films- en video’s uit de bestaande collectie.

Leeuwarden – Digitalisering van films en video’s over Leeuwarden die in de archieven van het Fries Film Archief en het Historisch Centrum Leeuwarden liggen . Dit samenwerkingsproject staat in het kader  Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Waddengebied – Digitalisering van films en video’s die betrekking hebben op het Waddengebied. Voor dit project zal samenwerking worden gezocht met diverse musea en historische verenigingen in het Waddengebied die beschikken over belangrijk film- en videomateriaal.

Oerol – De videocollectie van Oerol, met beelden van het festival door de jaren heen, werd enkele jaren geleden door Oerol aan Tresoar geschonken. Deze collectie is door vrijwilligers van het filmarchief geïnventariseerd en zal nu grotendeels worden gedigitaliseerd.

Anton Stoelwinder – Anton Stoelwinder is een van de belangrijke Friese documentairemakers van de afgelopen vijftig jaar.  Zijn collectie is in beheer bij het filmarchief. Een belangrijk deel ervan zal worden gedigitaliseerd. Stoelwinder heeft in de jaren zeventig en tachtig onder andere een jaarlijkse reeks filmjournaals over Drachten gemaakt.

Nieuwe film- en videocollecties – Belangrijke film- en videocollecties die de komende jaren bij het filmarchief worden binnengebracht, zullen meteen worden gedigitaliseerd.

Voor meer informatie, zie de reportage van GPTV (27 mei 2015):