Donderdag filmavond met historische beelden Grou

Skûtsjes op sleep

Donderdagavond 2 maart geeft Fries Film Archief-coördinator Syds Wiersma een presentatie van de mooiste filmbeelden van Grou uit de collectie van het filmarchief. De avond wordt georganiseerd door de Stifting Grou en vindt plaats in de grote zaal van Hotel Oostergoo.

In het watersportdorp Grou is altijd veel gefilmd. Het vroege toerisme in Grou bracht ook filmcamera’s mee. Evenementen als het skûtsjesilen en het Sint Piterfeest droegen nog eens extra bij aan de ruime collectie Grouster filmbeelden die het Fries Film Archief bezit. De oudste filmbeelden van Grou, die bij het filmarchief bekend zijn, dateren uit de jaren ’20. Het gaat om de films ‘Heel Grou op de film’ (1923) van Polygoon en een film ter gelegenheid van het landelijke congres van notarissen op 14 juli 1926, gemaakt door Orion Film Den Haag.

Beginnend met fragmenten uit deze oudste films zal Syds Wiersma de aanwezigen door de rijke filmgeschiedenis van Grou leiden. Historische filmbeelden van de grote Grouster skûtsjeskipper Ulbe Zwaga, het vervoer over het water rondom Grou, de Halbertsmafabriek eind jaren ’40 en dorpsfeesten en evenementen passeren de revue. Er worden ook beelden van de aanleg van het Prinses Margrietkanaal kort na de oorlog getoond.

Na de pauze laat Wiersma hoogtepunten zien uit de films van Ybe van Zandbergen, Grouster amateurfilmer in de jaren ’50-‘60. De collectie van Van Zandbergen is vorig jaar door zijn kleinzoon Willem Steegstra bij het filmarchief aangeboden en onlangs gedigitaliseerd. Deze beelden beleven hun première.

Natuurlijk zijn er ook beelden uit de geschiedenis van het Theehuis te zien, het karakteristieke Grouster café-restaurant aan het Pikmeer, dat afgelopen zondag door brand werd verwoest.

Datum: donderdag 2 maart
Tijd: 19.30-21.25 uur
Locatie: Hotel Oostergoo, Grou