Diverse Friese omroeparchieven binnengebracht

NieuwsTV2

Begin januari werd bekend dat Omrop Noordwest Friesland  zijn archief bij het Fries Film Archief in beheer geeft. Deze ‘huisomroep’ was te beluisteren, en later ook te bekijken, in verzorgingstehuizen in de Friese Noordwesthoek, zoals Harlingen, Tzummarum, Witmarsum, Tzum en Franeker. In 2012 stopte Omrop Noordwest zijn uitzendingen na bijna 35 jaar.

Het Fries Film Archief wordt naast film- en videoarchief steeds meer ook een omroeparchief. Wij beheren inmiddels beeldarchieven van diverse regionale en lokale omroepen in Friesland, die we opnieuw publiek  toegankelijk maken.

In 2016 hebben zich twee omroepen met hun archieven bij ons gemeld.  Omrop Súdwest Fryslân uit Koudum gaf ca. 350 tv-uitzendingen van Radio & Televisie Nijefurd (RTN), Súdwest Fryslân Lokaal en Studio Súdwest over de periode 1997-2011 bij ons in beheer.  Het voormalige NieuwsTV Friesland (de kabelkrant) plaatste ca. 960 banden met uitzendingen en ruwe opnames gemaakt tussen 1994-1998 in ons archief.  Het archief van Omrop Súdwest is al gedigitaliseerd, dat van NieuwsTV moet nog  helemaal worden geïnventariseerd en gedigitaliseerd. NieuwsTV Friesland was destijds de commerciële tegenhanger van Omrop Fryslân.  Het gaat hier om items uit de gehele provincie Fryslân.

Wij beheren ook de collectie OSKAR uit Joure, de oudste lokale omroep van Friesland, waar televisie werd gemaakt tussen 1986 en 2007. De collectie OSKAR wordt in het kader van het Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed volledig gedigitaliseerd. Hetzelfde geldt voor de voormalige Leeuwarder stadsomroep Mercurius, waarvan de collectie bij het Historisch Centrum Leeuwarden is ondergebracht. Ook deze collectie wordt momenteel helemaal gedigitaliseerd in het kader van het Deltaplan.