Fries Film Archief ontvangt collectie van ‘onderwaterfilmers’

Collectie Zerb uitgelichte afbeelding 2

Het Fries Film Archief ontving vorige week alweer een bijzondere filmcollectie. Het gaat om de films van de Akkrumer dierenarts Johan Hendrik Zerb (1920 – 2001), die in de jaren ’50 en ’60 als amateurfilmer actief was. De collectie werd overgedragen door Liesbeth van der Heide, dochter van de filmer.

Vanaf begin jaren ’60 verwierven Zerb en zijn vrouw Siets Zerb-de Jong (1924 – 2009) naam en faam als ‘onderwaterfilmers’. Zij waren enthousiaste duikers en maakten met een zelf gebouwde onderwatercamera (zie foto hierboven) opnames aan de Franse en Spaanse Riviera. In 1962 produceerden zij de film Bouillabaise; Johan Zerb was de editor van de film en Siets Zerb sprak de voice-over in. De film won de eerste prijs bij filmwedstrijd van de Kleare Kimen. Bij de Nederlandse Organisatie van Amateurfilmers won de film in 1963 een tweede prijs. In 1965 werd de film ingezonden  voor het (eerste) Internationale Filmfestival in de Engelse badplaats Brighton. Er werd een tweede en derde prijs gewonnen.

In de collectie van Zerb zitten veel beelden van het dorp Akkrum, o.a. een film over de Akkrumer U.T.-fabriek (Ulbe Twijnstra Oliefabrieken N.V.) Als inwoner van Akkrum filmde Zerb ook diverse evenementen in het dorp. Hij was lid van de Friese smalfilmclub de Kleare Kimen en viel regelmatig in de prijzen bij filmcompetities die door de club werden georganiseerd.  In 1963 was Zerb betrokken bij de bekende film over de barre Elfstedentocht, die door een groep Kleare Kimenfilmers werd gemaakt en geproduceerd.

Naast de films van de familie Zerb ontving het filmarchief ook hun filmprojectoren en filmviewers. Tussen het materiaal vonden we ook een plakboek. Met krantenknipsels over filmprojecten van Zerb, juryrapporten en diploma’s over films waarmee hij deelnam aan competities, en het scenario van de genoemde U.T.-film.

De collectie van Zerb, die bestaat uit ca. zestig 8mm-films, wordt de komende tijd door het filmarchief geïnventariseerd en gedigitaliseerd.

In 2009 werden er al drie films van Zerb aan het filmarchief overgedragen. Deze kunt u hier bekijken. In het kader van het Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed zijn wij bezig om de collecties van diverse leden van de Kleare Kimen te ontsluiten.

            Deel van de collectie die vorige week door dochter Liesbeth van der Heide werd ingebracht