Blik op Beeld Noordoost Fryslân in Dokkum

Poster Blik op Beeld NOF 2015

Op zaterdag 19 december 2015 vanaf 10.00 uur kunnen belangstellenden met hun filmpjes en video’s langskomen in de bibliotheek en het archief te Dokkum. Bibliotheken Noord Fryslân organiseert dan in samenwerking met het Streekarchief Noordoost Fryslân en het Fries Film Archief (FFA), Blik op Beeld Noordoost Fryslân, een inzameling van film- en videomateriaal.

Belangstellenden – ook zonder films uiteraard – zijn van harte welkom in de bibliotheek. Medewerkers van het Streekarchief en van het filmarchief zijn aanwezig om de historische waarde en technische staat van het meegebrachte film- en videomateriaal te beoordelen. Alle soorten materiaal zijn welkom; 8 mm films, super 8 films, 16 mm films en diverse videosystemen. Het FFA kan adviseren over de mogelijkheden om het materiaal te digitaliseren en op dvd te laten zetten.

Presentatie filmcollectie Oeds Andries Brouwer
De dag wordt geopend met de presentatie van de filmcollectie van Oeds Andries Brouwer. Deze collectie werd onlangs door de kinderen van de filmmaker bij het Fries Film Archief in beheer gegeven. De films van Brouwer werden gemaakt in de periode 1938-ca. 1960. De onderwerpen zijn divers: familieopnames, evenementen in Dokkum e.o., motorraces op verschillende locaties (Brouwer was baancommissaris bij de TT in Assen), uitstapjes, et cetera. De collectie bevat ook enkele films uit de oorlogsjaren. Deze geven vooral een beeld van het dagelijks leven in Dokkum, zoals ijspret aan de Woudweg in de winter van 1944-45. Daarnaast zijn er beelden van de Bevrijdingsdagen in Dokkum, het vertrek van de Canadezen uit Dokkum en het vertrek van de Indiëgangers uit Dokkum.

Oeds Andries Brouwer (1909-1977) was ook de maker van het beruchte filmfragment dat de kisting van de twintig gefusilleerde mannen op 22 januari 1945 aan de Woudweg bij Dokkum laat zien. Brouwer woonde aan de Woudweg en filmde de kisting op de ijsbaan in het geheim door zijn slaapkamerraam.  Dit filmpje schonk de familie Brouwer jaren geleden aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Het Fries Film Archief beschikt over een digitale kopie van dit filmpje. Met zijn meer alledaagse filmbeelden van Dokkum uit de oorlogsperiode heeft Brouwer destijds het ‘schuldige’ en ‘onschuldige landschap’ voor ons vastgelegd.

Vanaf 14.00 uur vertoont het FFA een compilatie van films en video’s uit de gemeenten van Noordoost Fryslân, verzameld, gedigitaliseerd en bewaard in de afgelopen tientallen jaren.

Oude films niet weggooien
Om te voorkomen dat waardevolle familiefilms of ander interessant beeldmateriaal wordt weggegooid of in dozen ligt te vergaan, is het Fries Films Archief in 2012 begonnen met het organiseren van deze Blik op Beeld-dagen. Oude beelden – vaak unieke tijdsdocumenten- worden verzameld en weer een podium gegeven. Blik op Beeld werd eerder gehouden in Leeuwarden, Sneek, Bolsward, Hindeloopen, Stiens, Buitenpost, Heerenveen, Grou, Heeg, Sint Annaparochie en Workum.

Bibliotheken Noord Fryslân en het Streekarchief Noordoost Fryslân willen graag dat film- en videomateriaal dat een relatie heeft met Noordoost Fryslân bewaard blijft voor de toekomst.

Datum: 19 december 2015
Locatie: bibliotheek/archief Dokkum, Brokmui 62, 9101 EZ Dokkum
Tijd: 10.00-15.00 uur
Toegang: gratis