Vroeger Dichtbij

logo Vroeger Dichtbij hoog

‘Vroeger Dichtbij’ is een erfgoed-filmproject van TOF-media uit Groningen voor bovenbouwklassen van de basisschool. Kinderen zoeken in hun buurt of dorp naar opmerkelijke dingen van vroeger: een gebouw, een monument, een in onbruik geraakt voorwerp. Dit roept vragen op die de kinderen voorleggen aan ouderen in het dorp. Zij vertellen het verhaal over zo’n voorwerp. De kinderen maken een film van de verhalen van de ouderen. Ze zijn betrokken bij de opnames, doen de interviews met de ouderen en maken filmanimaties van de verhalen.

 

 

 

 

Onderdeel van het project is een klassenbezoek aan het Fries Film Archief en Tresoar. Hier krijgen de kinderen een rondleiding en leren zij om foto’s en films over hun dorp, stad of streek op de websites van het Fries Foto Archief en het Fries Film Archief te vinden. Gevonden foto- en filmmateriaal wordt soms verwerkt in de eindfilm die door TOF-media wordt gemonteerd. In 2011 kreeg het archief scholen uit Heerenveen, Cornjum, Leeuwarden en Sint Nicolaasga op bezoek.