AV1709 1ste bevrijdingsfeest, kermis, 1946-1952 – Detailbeschrijving

00.00 Allegorische optocht. Bij de Halbertsmavilla staat een paard, waarop een verklede jongen zit, het korps Apollo loopt mee
00.15 Harm Okkema, Wytske Wybenga-de Boer, Aukje Kaastra
00.16 Geertje de Jong
00.30 praalwagens, met o.a. een Blommekwartet en mevrouw Van Lith
00.42 een groep kinderen met vliegers, Japke Bergsma en Rika van Zandbergen
00.46 Tsjikke en Jeltje de Jong
00.48 versierde steps en fietsen
00.56 Mefrou Leenstra (echtgenote directeur Zuivelfabriek) met een wagen vol kabouters: Sneeuwwitje.
01.06 kinderspelen op it Grien met meester Sybren de Jong, sprietlopen
01.20 de muziektent op it Grien en op de achtergrond de Bewaarskoalle (kleuterschool)
01.29 it Grien met toen nog de Waag, afgebroken in 1959. Rondom zit veel publiek.
00.35 meester Geert Vledder
01.40 spelletjes
01.59 een marktkraam
02.01 links Tineke Braam, dochter van filmer en eigenaar HR Oostergoo
02.09 de zweef staat op het plein en de woonwagens van de kermisexploitanten
02.22 kinderen zitten in de vliegtuigjes in een draaimolen

Een reisje met de bus naar Dwingeloo.
02.28 er komen een paar dames aanlopen op de hoek van de Parkstraat
02.39 inmiddels zijn we in Dwingeloo, kerk met toren
02.48 gezamenlijk koffiedrinken
02.55 een Drentse boerderij
03.00 kapper Bos
03.03 een wandeling door het dorp
03.14 Sytze Bijlsma, directeur van de ijzerfabriek, Piet Eizenga, melkboer en schaatser
03.20 Drents landschap
03.31 de mannen spelen een potje voetbal
03.42 de dames zitten in de berm, het is mooi weer, de mantels zijn uit
04.01 Okje Eizenga-Visser

04.11 1952 Aan zee.
04.12 enkele heren zijn aan het pootjebaden in zee en hebben de broekspijpen opgerold
04.26 de dames staan op het strand toe te kijken, er wordt wat gestoeid en het is koud
04.48 enkele heren en een vrouw proberen het water te naderen, maar zodra het water terugkomt, lopen ze snel weg
04.55 Albert Vollema
05.00 A. Bijlsma-de Boer, Dukke de Vries-Brouwer, beide met hoedje
05.18 enkele dames lopen weer terug de Strandweg op, gaan in het zand zitten en er wordt nog wat gestoeid door een dame en heer met de sigaar in de mond.
05.34 het gezelschap zit op de rondvaartboot Princenhof van Boekema Leeuwarden
05.50 en stapt van boord bij HR Oostergoo in Grou.
06.22 op de gevel van Zeilmakerij De Vries staat in grote letters SCHEEPSUITRUSTINGEN
06.28 Wester botenverhuur
06.55 Dukke de Vries-Brouwer

06.37 Optocht t.g.v. het eerste Bevrijdingsfeest in 1950.
06.39 Baukje Spoelstra, Tietje Sjoerdsma
06.49 Griet Wartena, Tine IJsselstein
06.57 Op it Grien wordt een vlag gehesen
06.59 burgemeester C.N. Renken spreekt
07.23 een soort koningin met hofdames nemen plaats op een wagen op it Grien en rijden weg
07.33 HR Oostergoo
07.36 Herauten te paard
07.44 Van der Veer, ober bij hotel Oostergoo met dochter Grieteke
07.47 optocht door de Doorbraak, Gedempte Haven (de Grûndaam is nog open)
Muziekgroep “De Vrijbuiters” in een kar met o.a. Griet Bijlsma, de jongen met petje is Thomas de Wal en de vrouw met accordeon is Hinke de Leeuw
07.50Jan de Leeuw, Andries Hondema, Sjoerd Budstra
07.55 een uitbeelding van een poppenkraam
08.17 Raadhuisstraat met voor de slagerij Piet Buwalda, slager en zoon Lykle Buwalda
08.24 er rijdt een heftruck met een fauteuil met een man erin op de laadbak, hij heeft een sigaar in de mond en de hoed op. De heftruck trekt een praalwagen
08.31 Anne Bouma-de Jong, Janke Bouma en Neeke Rottiné
08.34 een versierde wagen van de NVEV (Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging). Deze “Electrische Vrouwen” namen na de Tweede Wereldoorlog het initiatief om een Sint Piterbeurs te organiseren.Vóór Sint Piter werden zelfgemaakte handwerkjes en andere verkregen geschenken in februari op een beurs verkocht. Van de opbrengst konden de kosten voor it Mearke (sprookje) worden gedekt in de Sint Piterweek.
08.43 Hinke Knol en Janke Brolsma
08.49 Marten Kaastra, boer
08.52 een trekker en wagen met GDVC: Grouster Dames Voetbal Club doet ook mee. Op de wagen Aukje Kaastra, Ida Hoogterp, Jeltje de Jong, Froukje van der Lei.
08.54 Martinus Veenstra, Jan Hazenberg, Gerard Smits, Hette Kaastra en Tette Hofstra
09.00 HR Oostergoo
09.02 Jentsje Hof
09.35 een aantal dames is met een schort voor aan het afwassen
09.51 Apollo op een vrachtwagen, Ynse Tichelaar (mascotte Apollo) komt voorbij, Jappie Holtrop passeert
09.56 Ratsma
10.01 Gerard Smits, Martinus Veenstra, Klaas Berkenpas ?, Jan Hazenberg, Simon Hazenberg, Bonne Bruinsma ? en Hette Kaastra
10.04 de optocht gaat naar de Nesserdyk, we zien Baukje Eizenga, Gepke Andringa

10.18 optocht SSS (gymnastiekvereniging, via Waachshaven, Hôfsgrêft naar it Grien
10.41 op het voetbalveld aan de Troelstrawei wordt een oefening uitgevoerd.
10.49 Tineke Braam
10.56 Roelie van der Meer